สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

03 ธ.ค. 63 , 16:07:18
อ่าน 1241 ครั้ง
สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
ให้เสียงดังจนกว่าจะกดปิด Massess Box ครับ

Private Sub QRCode_AfterUpdate()
 Dim wisroot As String
  Dim str1 As String
  wisroot = Me.[QRCode].Value
  str1 = "[QRCodePCB]=" & "'" & wisroot & "'"
 
  If Me.[QRCode] = DLookup("[QRCodePCB]", "dbo_AOI40241CA", str1) Then
  MsgBox "ข้อมูลซ้ำกัน กรุณาตรวจสอบ"
  Me.Undo
  Else


ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธ.ค. 63 , 16:13:51 โดย ชวลิต เสนะสุทธิ »

 

04 ธ.ค. 63 , 08:16:54
ตอบกลับ #1

PNR

: สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04 ธ.ค. 63 , 08:16:54 »
Private Sub QRCode_AfterUpdate()
 Dim wisroot As String
  Dim str1 As String
  wisroot = Me.[QRCode].Value
  str1 = "[QRCodePCB]=" & "'" & wisroot & "'"
 
  If Me.[QRCode] = DLookup("[QRCodePCB]", "dbo_AOI40241CA", str1) Then
  beep
  MsgBox "ข้อมูลซ้ำกัน กรุณาตรวจสอบ"
  Me.Undo
  Else
Time to stop for me  :dizzy:
 

04 ธ.ค. 63 , 13:59:03
ตอบกลับ #2
: สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04 ธ.ค. 63 , 13:59:03 »
ประมาณเสียงเพลง หรือ เสียงไซเลนครับ
เสียง Beep ไม่มีเสียงเลย

 

04 ธ.ค. 63 , 14:08:49
ตอบกลับ #3

PNR

: สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04 ธ.ค. 63 , 14:08:49 »
ประมาณเสียงเพลง หรือ เสียงไซเลนครับ
เสียง Beep ไม่มีเสียงเลย
งั้นคำสั่งให้เล่นเสียง wav ได้ไหม
Time to stop for me  :dizzy:
 

04 ธ.ค. 63 , 14:20:39
ตอบกลับ #4
: สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04 ธ.ค. 63 , 14:20:39 »
ได้ครับ เพราะโจทย์ที่ได้มาคือ เมื่อมี  bopup Massess Box ขึ้นมาให้มีเสียงครับ เสียงอะไรก่ได้

 

04 ธ.ค. 63 , 14:27:22
ตอบกลับ #5

PNR

: สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 04 ธ.ค. 63 , 14:27:22 »
1.ให้เพิ่มโค้ดที่โมดูล

โค๊ด: [Select]
Declare Function apisndPlaySound Lib "winmm" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal filename As String, ByVal snd_async As Long) As Long
Function Playsound(sWavFile As String)
If apisndPlaySound(sWavFile, 1) = 0 Then
MsgBox "ไม่พบเสียง!"
End If
End Function

2. จากโค้ดเดิม เพิ่มเป็นแบบนี้

Dim wisroot As String
  Dim str1 As String
  wisroot = Me.[QRCode].Value
  str1 = "[QRCodePCB]=" & "'" & wisroot & "'"
 
  If Me.[QRCode] = DLookup("[QRCodePCB]", "dbo_AOI40241CA", str1) Then
  Playsound ("C:\SoundFloderName\WavFileName.wav")
  MsgBox "ข้อมูลซ้ำกัน กรุณาตรวจสอบ"
  Me.Undo

Time to stop for me  :dizzy:
 

04 ธ.ค. 63 , 15:08:29
ตอบกลับ #6
: สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 04 ธ.ค. 63 , 15:08:29 »
ลองที่ให้มา ไม่ได้ครับ แต่คุ้นผมเคยทำไว้ที่ Excel ตอนนี้ทำได้แล้วครับโดยใช้แบบนี้ครับ
1*** วางไว้ใน Module
#If Win64 Then
    Private Declare PtrSafe Function PlaySound Lib "winmm.dll" _
        Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, _
        ByVal hModule As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Boolean
#Else
    Private Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" _
        Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, _
        ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Boolean
#End If
Const SND_SYNC = &H0
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_FILENAME = &H20000
Function SoundMe() As String
'Updateby Extendoffice 20161223
    Call PlaySound("c:\windows\media\policesiren.WAV", _
      0, SND_ASYNC Or SND_FILENAME)
    SoundMe = ""
End Function

2**** วางที่โค้ดต้องการให้ดัง
 Dim wisroot As String
  Dim str1 As String
 
wisroot = Me.[QRCode].Value
  str1 = "[QRCodePCB]=" & "'" & wisroot & "'"
 
  If Me.[QRCode] = DLookup("[QRCodePCB]", "dbo_Laser40241CA", str1) Then
  SoundMe
  MsgBox "ข้อมูลซ้ำกัน กรุณาตรวจสอบ"
  Me.Undo
  Else
    End If

 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: PNR

09 ธ.ค. 63 , 08:58:07
ตอบกลับ #7
: สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 09 ธ.ค. 63 , 08:58:07 »
สุดท้ายครับ เจอปัญหาการปิด MsgBox ครับ คือเสียงไม่ยอมปิดตามครับ ดังตลอดจนกว่าความยาวของเพลงจะหมดครับ

 

09 ธ.ค. 63 , 14:51:56
ตอบกลับ #8

PNR

: สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09 ธ.ค. 63 , 14:51:56 »
ที่ Module

Option Compare Database
#If Win64 Then
    Private Declare PtrSafe Function PlaySound Lib "winmm.dll" _
        Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, _
        ByVal hModule As LongPtr, ByVal dwFlags As Long) As Boolean
#Else
    Private Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" _
        Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, _
        ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Boolean
#End If
Const SND_SYNC = &H0
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_FILENAME = &H20000

Function SoundMe() As String
    Call PlaySound("c:\windows\media\policesiren.WAV", 0, SND_ASYNC Or SND_FILENAME)
    SoundMe = ""
End Function

Public Sub StopSound()
    PlaySound vbNullString, 0, 0
End Sub


ที่ command button
เพิ่ม
  SoundMe 'เมื่อเล่นเสียงแล้ว ต่อไปจะเด้ง msgbox ก็ดักเงื่อนไขการกด OK
  If MsgBox("ข้อมูลซ้ำกัน กรุณาตรวจสอบ", vbOKOnly, "program") = vbOK Then
    StopSound
  End If

Time to stop for me  :dizzy:
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: sjs

10 ธ.ค. 63 , 08:08:28
ตอบกลับ #9
: สอบถามการใส่เสียง Beep ตอนขึ้น Massess Box ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 10 ธ.ค. 63 , 08:08:28 »
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
 :cry: :cry: :cry:

 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5