ทำไมสั่ง print bill ให้ copy ลง 2 path ไม่ได้


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

05 พ.ค. 64 , 11:42:36
อ่าน 727 ครั้ง

kunlek

  sql = "SELECT [Forms]![ACC_ใบกำกับภาษี]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename & ".pdf"
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบกำกับ 7_1", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับ 7_1", acFormatPDF, FilePath
   'DoCmd.PrintOut , , , , 1

   คำสั่ง print ทำงานได้ดี แต่ได้แค่ path เดียว  แต่ถ้าต้องการพิมพ์พร้อมกัน 2 path ไม่ได้ตรับ   ****ต้องเพิ่มคำสั่งใดครับ***

 

05 พ.ค. 64 , 13:14:28
ตอบกลับ #1

UnKnown

: ทำไมสั่ง print bill ให้ copy ลง 2 path ไม่ได้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05 พ.ค. 64 , 13:14:28 »
สังเกตุเห็นว่าท่านใช้ชื่อตัวแปล FilePath เดียวกันมันก็ถูกแทนที่นะครับลองแก้แล้วทดสอบดูครับ

    FilePath1 = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename & ".pdf"
    FilePath2 = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบกำกับ 7_1", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับ 7_1", acFormatPDF, FilePath1
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับ 7_1", acFormatPDF, FilePath2

หรือไม่ก็แบบนี้
    FilePath = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับ 7_1", acFormatPDF, FilePath
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบกำกับ 7_1", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับ 7_1", acFormatPDF, FilePath
:ninja:     ลองคิด,ลองทำแนวคนไม่เก่งแอคเซส
หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยโปรดสำรองข้อมูลใว้ก่อนการแก้ไข
 

05 พ.ค. 64 , 22:43:44
ตอบกลับ #2

kunlek

: ทำไมสั่ง print bill ให้ copy ลง 2 path ไม่ได้
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 พ.ค. 64 , 22:43:44 »
****error  The Output action was canceled***
ต้องการให้ "ต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ตัวต้นฉบับ ออกทางเครื่องพิมพ์ 1 ใบ  และทั้งต้นฉบับและสำเนา เก็บไว้ที่ Path D:\  และ z:\

Private Sub Command285_Click()
On Error GoTo Command285_DblClick_Err
   Dim Filename As String
Dim Filename1 As String
Dim FilePath As String
  DoCmd.SetWarnings False
    Me.Refresh
    Dim sql As String
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_á¡éä¢_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ]![voucher_s_id] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบเสร็จ-ใบกำกับต้นบับ", acFormatPDF, FilePath
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบเสร็จ-ใบกำกับต้นบับ", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบเสร็จ-ใบกำกับต้นบับ", acFormatPDF, FilePath
    'DoCmd.PrintOut , , , , 1
    DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_á¡éä¢_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ]![vouher_s_id] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename1 = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " c"
    FilePath = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename1 & ".pdf"
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบเสร็จ-ใบกำกับ สำเนา", acFormatPDF, FilePath
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename1 & ".pdf"
     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบเสร็จ-ใบกำกับ สำเนา", acFormatPDF, FilePath
    'DoCmd.PrintOut , , , , 2
   
Command285_DblClick_Exit:
    Exit Sub
Command285_DblClick_Err:
    MsgBox Error$
    Resume Command285_DblClick_Exit
End Sub

 

06 พ.ค. 64 , 01:20:31
ตอบกลับ #3

UnKnown

: ทำไมสั่ง print bill ให้ copy ลง 2 path ไม่ได้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 พ.ค. 64 , 01:20:31 »
ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ลองเปลี่ยนแนวทางเป็นสั่ง FileCopy แทนครับ

.....
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบกำกับ 7_1", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับ 7_1", acFormatPDF, FilePath
    FileCopy "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf", "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename & ".pdf"

:ninja:     ลองคิด,ลองทำแนวคนไม่เก่งแอคเซส
หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยโปรดสำรองข้อมูลใว้ก่อนการแก้ไข
 

08 พ.ค. 64 , 10:09:21
ตอบกลับ #4

kunlek

: ทำไมสั่ง print bill ให้ copy ลง 2 path ไม่ได้
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 08 พ.ค. 64 , 10:09:21 »
ตามเดิมได้แล้ว ไม่ได้เพราะอ้างชื่อ report ผิด ขอบพระคุณครับ

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5