: สอบถาม code


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

31 พ.ค. 64 , 13:11:31
อ่าน 876 ครั้ง

Niky@cm5

: สอบถาม code
« เมื่อ: 31 พ.ค. 64 , 13:11:31 »
ผมกำลังพยายามเขียน code dim adodb  ตามนี้ (code วางบนปุ่มในฟอร์ม frontend ตารางอยู่ backend 
Private Sub Command0_Click()
On Error GoTo ErrorHandler
Dim cn As New ADODB.Connection
Dim sql As String
Dim rs As New ADODB.Recordset
Set cn = New ADODB.Connection
cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=C:\Users\ASUS\Desktop\traning\Database17.accdb;Persist Security Info=False;"
sql = "SELECT * FROM tblTeachers WHERE TeacherID=5"
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.Open sql, CurrentProject.Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic
With rs
    If Not .BOF And Not .EOF Then
        .MoveLast
        .MoveFirst
        If .Supports(adUpdate) Then
            ![FirstName] = "x" & ![FirstName]
            .Update
        End If
    End If
    .Close
End With
ExitSub:
    Set rs = Nothing
    Exit Sub
ErrorHandler:
    Resume ExitSub
End Sub
 ประเด็นของผมคือผมอยากให้มันอัพเดท table ข้าม database คือ code อยู่บนฟอร์ม อีก database หนึ่ง (frontend) ตามรางอยู่ backend  ข้อมูลไม่ update ตามครับ แต่ถ้าเป็นตารางใน database เดียวกัน หรือ ตาราง link  ทำได้ครับ แต่ถ้าเป็นเอาแต่ code ล้วนๆไม่ได้ ปกติทำได้ไม่ครับ no table on database หรือ code ผิดพลาดตรงไหนช่วยชี้แนะหน่อยครับ :sweat:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มิ.ย. 64 , 19:49:03 โดย Niky@cm5 »

 

01 มิ.ย. 64 , 19:50:30
ตอบกลับ #1

Niky@cm5

: สอบถาม code
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 มิ.ย. 64 , 19:50:30 »
เรียบร้อยแล้วครับได้หละ ขอบคุณครับ :prettiness:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มิ.ย. 64 , 19:56:56 โดย Niky@cm5 »

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5