RAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

21 พ.ย. 65 , 13:24:53
อ่าน 41 ครั้ง

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 32

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียด

link

RAM1103 link ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)

link    link    link    link    link    link

 

24 พ.ย. 65 , 20:23:54
ตอบกลับ #1

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 32

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียด

link

RAM1142 link การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Society Development)

link

RAM1202 link ศิลป์สร้างสรรค์ (Creativity Arts)

link

RAM1301 link คุณธรรมคู่ความรู้ (Morality and Knowledge)

 

25 พ.ย. 65 , 11:13:23
ตอบกลับ #2

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 32

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียด

link

RAM1103 link ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)


link

RAM1132 link ทักษะทางสารสนเทศ (Information Literacy)

 

28 พ.ย. 65 , 12:30:40
ตอบกลับ #3

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 32

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียด

link

RAM1202 link ศิลป์สร้างสรรค์ (Creativity Arts)


link

RAM1102 link ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentations)

 

02 ธ.ค. 65 , 22:45:58
ตอบกลับ #4

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 32

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียด


link

RAM1101 link ทักษะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Skills)

 

06 ธ.ค. 65 , 21:41:23
ตอบกลับ #5

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 32

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียด

link

RAM1102 link ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentations)


link

RAM1301 link คุณธรรมคู่ความรู้ (Morality and Knowledge)


link

 

07 ธ.ค. 65 , 12:55:44
ตอบกลับ #6

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 32

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียด

link

RAM1202 link ศิลป์สร้างสรรค์ (Creativity Arts)


link

RAM1101 link ทักษะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Skills)


link

RAM1142 link การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Society Development)


หลักสูตรใหม่นักศึกษารามคำแหง รหัส 65 เป็นต้นไป
ส่งเป็นรูปเล่มพิมพ์สีจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตใหม่ทุกเล่ม (ไม่ใช่การถ่ายเอกสารขาว-ดำ)
ภาพประกอบพิมพ์สีทั้งเล่ม
ทุกหน้าไม่ใส่ลายน้ำ จึงอ่านง่าย สบายตา

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเข้าเรียนน้อย ช่วยประหยัดเวลาการทำความเข้าใจ
ใช้อ่านทบทวนประกอบการเตรียมตัวสอบ

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย