ปุ่ม command โต้ตอบ บันทึกเอกสารหรือไม่


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

16 ม.ค. 65 , 10:16:23
อ่าน 824 ครั้ง

kunlek

Private Sub Command64_Click()
On Error GoTo Err_Command64_Click
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Exit_Command64_Click:
    Exit Sub

Err_Command64_Click:
    'MsgBox Err.Description
    'Resume Exit_Command64_Click
    'DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

End Sub
****************
เจตนาว่าเมื่อป้อนข้อมูลแล้ว  กดปุ่มบันทึก  มีข้อความ "ต้องการบันทึกหรือไม่ Y/N" ถ้า Y ขึ้นหน้าใหม่   ถ้า N ออกจากงานบันทึกนี้
เมื่อทำตามนี้แล้ว มันวนไปวนมา ไม่ยอมเลิก หรือ ไม่ยอมขึ้นรายการใหม่

 

16 ม.ค. 65 , 10:52:22
ตอบกลับ #1

Un

: ปุ่ม command โต้ตอบ บันทึกเอกสารหรือไม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 ม.ค. 65 , 10:52:22 »
Private Sub Command64_Click()
Dim RetValue As Variant
    RetValue = MsgBox("ต้องการบันทึกหรือไม่", vbOKCancel + vbDefaultButton2, "Un")
       Select Case RetValue
          Case 1
                DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
          Case Else
                Exit Sub
       End Select
End Sub

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5