สรุปเนื้อหาราม RAM1103 RAM1132 RAM1142 RAM1202 ฉบับเตรียมสอบ


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

11 พ.ย. 65 , 14:20:41
อ่าน 2194 ครั้ง

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียด

ชีทราม RAM1103 RAM1132 RAM1142 RAM1202 สรุปเนื้อหา ฉบับเตรียมสอบ


                     RAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)
RAM1132 ทักษะทางสารสนเทศ (Information Literacy)

RAM1142 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Society Development)
RAM1202 ศิลป์สร้างสรรค์ (Creativity Arts)

หลักสูตรใหม่นักศึกษารามคำแหง รหัส 65 เป็นต้นไป
ส่งเป็นรูปเล่มพิมพ์สีจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตใหม่ทุกเล่ม (ไม่ใช่การถ่ายเอกสารขาว-ดำ)
ภาพประกอบพิมพ์สีทั้งเล่ม
ทุกหน้าไม่ใส่ลายน้ำ จึงอ่านง่าย สบายตา

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเข้าเรียนน้อย ช่วยประหยัดเวลาการทำความเข้าใจ
ใช้อ่านทบทวนประกอบการเตรียมตัวสอบ 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


12 พ.ย. 65 , 09:08:55
ตอบกลับ #1

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1202 ศิลป์สร้างสรรค์ (Creativity Arts)

หลักสูตรใหม่นักศึกษารามคำแหง รหัส 65 เป็นต้นไป
ส่งเป็นรูปเล่มพิมพ์สีจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตใหม่ทุกเล่ม (ไม่ใช่การถ่ายเอกสารขาว-ดำ)
ภาพประกอบพิมพ์สีทั้งเล่ม
ทุกหน้าไม่ใส่ลายน้ำ จึงอ่านง่าย สบายตา

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเข้าเรียนน้อย ช่วยประหยัดเวลาการทำความเข้าใจ
ใช้อ่านทบทวนประกอบการเตรียมตัวสอบ

 

12 พ.ย. 65 , 16:28:24
ตอบกลับ #2

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1142 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Society Development)

หลักสูตรใหม่นักศึกษารามคำแหง รหัส 65 เป็นต้นไป
ส่งเป็นรูปเล่มพิมพ์สีจากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตใหม่ทุกเล่ม (ไม่ใช่การถ่ายเอกสารขาว-ดำ)
ภาพประกอบพิมพ์สีทั้งเล่ม
ทุกหน้าไม่ใส่ลายน้ำ จึงอ่านง่าย สบายตา

เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเข้าเรียนน้อย ช่วยประหยัดเวลาการทำความเข้าใจ
ใช้อ่านทบทวนประกอบการเตรียมตัวสอบ

 

12 พ.ย. 65 , 23:51:20
ตอบกลับ #3

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)
RAM1132 ทักษะทางสารสนเทศ (Information Literacy)


 :smile:   :prettiness:   :miao:   :shout:   :want: 

 

15 พ.ย. 65 , 15:20:34
ตอบกลับ #4

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1132 ทักษะทางสารสนเทศ (Information Literacy)
RAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)
 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


20 พ.ย. 65 , 20:21:43
ตอบกลับ #5

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1102 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentations)
RAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้ (Morality and Knowledge)

 

21 พ.ย. 65 , 13:26:43
ตอบกลับ #6

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1132 ทักษะทางสารสนเทศ (Information Literacy)

 

24 พ.ย. 65 , 20:20:38
ตอบกลับ #7

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1142 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Society Development)RAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)

 

25 พ.ย. 65 , 11:04:52
ตอบกลับ #8

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1102 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentations)RAM1142 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Society Development)RAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)
RAM1132 ทักษะทางสารสนเทศ (Information Literacy)

 

25 พ.ย. 65 , 11:24:05
ตอบกลับ #9

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1202 ศิลป์สร้างสรรค์ (Creativity Arts)
RAM1102 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentations)

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


28 พ.ย. 65 , 12:39:15
ตอบกลับ #10

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1202 ศิลป์สร้างสรรค์ (Creativity Arts)
RAM1102 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentations)
RAM1132 ทักษะทางสารสนเทศ (Information Literacy)


 

02 ธ.ค. 65 , 22:38:25
ตอบกลับ #11

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียด
RAM1101 ทักษะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Skills)

 

06 ธ.ค. 65 , 21:35:07
ตอบกลับ #12

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้ (Morality and Knowledge)
RAM1101 ทักษะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Skills)


 

07 ธ.ค. 65 , 12:47:49
ตอบกลับ #13

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1132 ทักษะทางสารสนเทศ (Information Literacy)

 

13 ธ.ค. 65 , 14:47:07
ตอบกลับ #14

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้ (Morality and Knowledge)

 

18 ธ.ค. 65 , 09:13:41
ตอบกลับ #15

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้ (Morality and Knowledge)
RAM1101 ทักษะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Skills)

 

25 ธ.ค. 65 , 11:08:51
ตอบกลับ #16

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1202 ศิลป์สร้างสรรค์ (Creativity Arts)
RAM1102 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentations)

 

01 ม.ค. 66 , 19:40:18
ตอบกลับ #17

sudjitbook

 • สมาชิกไท.Access
 • กระทู้: 56

 • ขอบคุณ ไท.Access

  • ดูรายละเอียดRAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Thai for Communication at Work)
RAM1132 ทักษะทางสารสนเทศ (Information Literacy)

RAM1142 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Quality of Life and Society Development)
RAM1202 ศิลป์สร้างสรรค์ (Creativity Arts)
RAM1102 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai for Presentations)
RAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้ (Morality and Knowledge)
RAM1101 ทักษะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Skills)

                     

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5