ใครพอมีตัวอย่างฟอร์มค้นหาแบบมีหลายๆเงื่อนไขบ้างครับ


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

10 พ.ค. 62 , 09:55:49
อ่าน 1230 ครั้ง

Eik Q Sang

ใครพอมีตัวอย่างฟอร์มค้นหาแบบมีหลายๆเงื่อนไขบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

 

10 พ.ค. 62 , 13:45:30
ตอบกลับ #1

แดนชัย

Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
        DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว  like '" & [TextFind] & "*'OR เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
            Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
            End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub

 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

10 พ.ค. 62 , 14:05:35
ตอบกลับ #2

O_o

ลองดูที่นี่ครับ ไม่รู้ช่วยได้หรือป่าวนะ

 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang, aek

10 พ.ค. 62 , 15:17:10
ตอบกลับ #3

Eik Q Sang

Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
        DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว  like '" & [TextFind] & "*'OR เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
            Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
            End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub

ขอบคุณมากครับ

 

10 พ.ค. 62 , 15:17:55
ตอบกลับ #4

Eik Q Sang

ลองดูที่นี่ครับ ไม่รู้ช่วยได้หรือป่าวนะ


ขอบคุณมากครับ

 

10 พ.ค. 62 , 23:14:48
ตอบกลับ #5

OddyWriter

อันนี้ไฟล์เก่า ทำเป็นตัวอย่างไว้

https://www.dropbox.com/s/7nia01cvr0kzge3/ComboBox.accdb?dl=0
รับจ้างทำฐานข้อมูล สอนวางระบบฐานข้อมูล Excel/ Access/ VBA Excel/ VBA Access/ SQL Server/ Database Design
แม้กระทั่งดูดวง ก็ติดต่อได้นะครับ
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

13 พ.ค. 62 , 11:54:19
ตอบกลับ #6

Eik Q Sang

อันนี้ไฟล์เก่า ทำเป็นตัวอย่างไว้

https://www.dropbox.com/s/7nia01cvr0kzge3/ComboBox.accdb?dl=0

ขอบคุณมากครับผม

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5