ตัวแสดงการเปลี่ยนภาษา
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 130   2 ตัวแสดงการเปลี่ยนภาษา

ที่ task bar ของ window จะมีตัวแสดงการเปลี่ยนภาษา (ผมไม่ทราบว่ามีชื่อเรียกว่าอะไร)
โดยเมื่อเรากดปุ่ม T/E ที่คีบอร์ด เพื่อเปลี่ยนภาษา จากไทย เป็น อังกฤษ หรือ จาก อังกฤษ เป็น ไทย
ตัวแสดงการเปลี่ยนภาษาก็จะเปลียนแปลงตาม เป็น En หรือ Th
ไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะสร้างตัวแสดงการเปลี่ยนภาษานี้ ลงในฟอร์มได้หรือไม่ โดยที่ให้มีหลักการ
ทำงานตามระบบwindow ทุกอย่าง
ช่วยแนะนำด้วยครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R03494
ลองดูกระทู้ http://agserver.kku.ac.th/basiceng/webboard/question.asp?GID=1516 ครับ

2 @R03497
แล้วต้องทำอย่างไรที่จะสร้างตัวแสดงสัญลักษณ์การเปลี่ยนภาษาในฟอร์มได้
เช่น ให้แสดงที่ text box เวลาผู้ใช้กดปุ่ม ก็ให้เปลี่ยนเป็น En หรือ Th ด้วย
ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.1540s