@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard

การเพิ่มลำดับที่ให้เรียง 1234... ในแต่ละครั้งที่ดู


Topic by Message Posted : on : 3/5/2555 12:55:00
โสภณ  สมมุติว่า เรามีตาราง1 ตารางเก็บข้อมูลประจำวัน ซึ่งบางวันอาจไม่มีข้อมูลก็ไม่ต้องกรอกข้อมูล มีฟิลด์ดังนี้ เช่น วันที่ , ชื่อ , คะแนน ฯลฯ แล้วก็ทำรายงานสรุปออกมาเป็นช่วงของวันที่เราต้องการ เช่น ช่วง 20 ม.ค. - 20 ก.พ. เป็นต้น ก็ทำรายงานออกมาได้แล้ว แต่สิ่งที่ผมต้องการอีกคือ ลำดับที่ (โดยแต่ละครั้ง หรือแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการ ที่จะพิมพ์รายงานให้เริ่มต้นลำดับที่ 1 .....จนถึงลำดับสุดท้าย) เช่น

รายงานประจำวันที่ ....................
ลำดับที่      วันที่              ชื่อ              คะแนน
    1        20/03/55        ก                   10
     2        22/03/55        ด                    9
    3          20/04/55       ห                    9
    4          20/04/55        พ                   8

ตรงลำดับที่ จะต้องเขียนอย่างไรครับ และเขียนที่ส่วนไหน เช่น ตาราง , คิวรี่ , รายงาน , ฟอร์ม ....ขอบคุณนะครับ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 3/5/2555 14:18:09
TTT
(R12732)
ถ้าเป็นใน รายงาน ทำได้ง่ายครับ มีหลายวิธี แบบง่ายๆ เช่น
สร้าง Text Box เปล่าขึ้นมาบนรายงานแบบ Unbound
ใน Data > Control Source ใส่ว่า =1 หรือ =[CurrentRecord] (กรณีนี้จะเรียงเลขต่อเมื่อเป็นมุมมองแบบ Print Preview)
ใน Data > Running Sum ให้เปลี่ยนจาก No เป็น Over all หรือ Over Group แล้วแต่ต้องการ

ปล. ยังมีวิธีอื่นๆ อีกเยอะในบอร์ดนี้ครับ หากต้องการสร้างในฟอร์ม ในคิวรี่ ลองค้นหาคำว่า Running Sum จะมีให้ศึกษามากมาย
Back to Top

 @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++