@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard

การแสดงหน้า Report


Topic by Message Posted : on : 20/11/2555 17:33:05
chatree  ต้องการให้ Report แสดงดังนี้
Starting Time    Ending Time    Operation Time   Down Time    Des.
       08:00                 09:00               60                                   
       09:00                 09:30                                         30           ปั๊มเสีย
บรรทัดแรกให้ผลลัพธ์ (Starting Time - Ending Time) อยู่ที่ Field "Operation Time" เนื่องจากเป็นเวลาผลิต
บรรทัดที่สองให้ผลลัพธ์ (Starting Time - Ending Time) อยู่ที่
Field "Down Time" เนื่องจากเป็นเวลาสูญเสีย
หมายเหตุ
        Field "Starting Time/Ending Time" จะให้ Key ที่เดียวกัน แต่ให้ผลลัพธ์ไปอยู่คนละ Field
      สามารถดูความต่างได้ที่ Field "Des" ถ้ามีการ Key แสดงว่า ผลลัพธ์(Starting Time - Ending Time) ต้องไปอยู่ Field "Down Time"
        ถ้าไม่มีการ Key ที่ Field "Des" ผลลัพธ์(Starting Time - Ending Time) ต้องอยู่ที่ Field "Operation Time"
ต้องทำยังไงครับ

3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 20/11/2555 23:00:37
PichaiTC
(R14570)
Select [Starting Time], [Ending Time]
, Iif(IsNull([Des]),[Starting Time] - [Ending Time],Null) as [Operation Time]
, Iif(IsNull([Des]), Null, [Starting Time] - [Ending Time]) as [Down Time]
, [Des]
From Table

Back to Top
Reply by Message on : 21/11/2555 8:24:41
chatree
(R14574)
ผมมือใหม่น่ะครับ
จะต้องเอา Code นี้ไปไว้ตรงครับ
Back to Top
Reply by Message on : 21/11/2555 9:44:49
chatree
(R14576)
ขอบคุณครับ เข้าใจแล้วครับ ได้แล้วครับ
Back to Top

 @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++