@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard

Login User Password ครับ


Topic by Message Posted : on : 16/5/2556 9:32:25
ittiphol  ตอนนี้ผมใช้

    Username.SetFocus
    If Username = "user" And Password = "pass" Then
        MsgBox "ยินดีต้อนรับสู่ระบบบันทึกข้อมูล"
        DoCmd.Close
        DoCmd.OpenForm "main"
        Exit Sub
    Else
        MsgBox "กรุณาใส่ ชื่อและรหัส ให้ถูกต้อง"
    End If
    Static intLogonAttempts As Integer
    intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
    If intLogonAttempts >= 3 Then
        MsgBox "คุณพยายามเข้าระบบเกินสามครั้ง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ", vbCritical, "ปิดโปรแกรม"
        Application.Quit
    End If


จะทำยังไงให้มันไปตรวจสอบ ชื่อกับรหัส ในเทเบิลที่สร้างไว้สำหรับใส่ชื่อกับรหัสให้ใช้ได้หลายๆคนครับผม


13 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 17/5/2556 21:43:42
สันติสุข
(R16036)
Username.SetFocus
    If DCount("ชื่อฟิลด์ผู้ใช้","ชื่อเทเบิลผู้ใช้","ชื่อฟิลด์ผู้ใช้ = '" & UserName & "' and ชื่อฟิลด์รหัสผ่าน = '" & Password & "' ") > 0 then
        MsgBox "ยินดีต้อนรับสู่ระบบบันทึกข้อมูล"
        DoCmd.Close
        DoCmd.OpenForm "main"
        Exit Sub
    Else
        MsgBox "กรุณาใส่ ชื่อและรหัส ให้ถูกต้อง"
    End If

    Static intLogonAttempts As Integer
    Static LastUserName As String

    If UserName = LastUserName then
       intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
    Else
       intLogonAttempts = 1
    End If
    If intLogonAttempts >= 3 Then
        MsgBox "คุณพยายามเข้าระบบเกินสามครั้ง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ", vbCritical, "ปิดโปรแกรม"
        Application.Quit
    End If

Back to Top
Reply by Message on : 18/5/2556 8:26:21
ittiphol
(R16039)
มัน error แถวนี้ครับ

If DCount("Tuser", "Tlogin", "Tuser = '" & Username & "' and Tpass = '" & Password & "' ") > 0 Then


ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนครับผม
Back to Top
Reply by Message on : 18/5/2556 13:59:13
สันติสุข
(R16043)
error ว่าอะไรครับ ?

แล้วผมลืมไปว่าบรรทัดล่างสุด ให้เพิ่มบรรทัด
LastUserName = UserName

Back to Top
Reply by Message on : 18/5/2556 14:35:21
ittiphol
(R16045)
ทำให้ 2010 ก็ฟ้องอย่างครับ ทำใน 2013 ก็ฟ้องอย่างครับ 2013 ฟ้องว่า ชนิดข้อมูลไม่ตรงกันในนิพจน์เกณฑ์ ครับ

แล้วมันก็มาชี้ที่สีเหลืองครับ


Private Sub Login_Click()
Username.SetFocus
    If DCount("Tuser", "Tlogin", "Tuser = '" & Username & "' and Tpass = '" & Password & "' ") > 0 Then
        MsgBox "ยินดีต้อนรับสู่ระบบบันทึกข้อมูล"
        DoCmd.Close
        DoCmd.OpenForm "main"
        Exit Sub
    Else
        MsgBox "กรุณาใส่ ชื่อและรหัส ให้ถูกต้อง"
    End If
    Static intLogonAttempts As Integer
    intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
    If intLogonAttempts >= 3 Then
        MsgBox "คุณพยายามเข้าระบบเกินสามครั้ง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ", vbCritical, "ปิดโปรแกรม"
        Application.Quit
    End If
    LastUserName = Username
End SubBack to Top
Reply by Message on : 18/5/2556 15:32:32
สันติสุข
(R16046)
ฟิลด์ TUser และ TPass อยู่ในเทเบิล Tlogin ใช่หรือไม่ แล้วมีประเภทข้อมูลเป็นอะไร ไม่ใช่เป็น Text หรือ ?


บนฟอร์มมีเท็กซ์บ็อกซ์ชื่อ UserName และ Password ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ลองเปลี่ยนเป็น Me.UserName และ Me.Password
Back to Top
Reply by Message on : 18/5/2556 17:20:40
ittiphol
(R16047)
ได้แล้วครับอาจารย์

ถ้าไม่เป็นการรบกวน ผมอยากสอบถามในระดับ Advance ครับ

จากโคดเดิม จะเขียนเพิ่มยังไงให้ผู้ใช้ เข้าใช้งานตาม Form ที่กำหนดครับ

เช่น ชื่อ ก. ให้ไป ฟอร์ม 1 ชื่อ ข. ให้ไป ฟอร์ม 2

ตามชื่อ user ครับผม
Back to Top
Reply by Message on : 18/5/2556 18:47:14
สันติสุข
(R16049)
ในเทเบิล TLogin ให้เพิ่มฟิลด์อีกฟิลด์เพื่อเก็บ ชื่อฟอร์มที่จะให้เริ่มใช้ สมมุติชื่อฟิลด์ TStartForm

ในโค้ดให้เปลี่ยนบรรทัด DCount เป็น

Dim StartForm As Variant
StartForm = DLookUp("TStartForm", "Tlogin", "Tuser = '" & Username & "' and Tpass = '" & Password & "' ")
if not Isnull(DLookUp) then
        MsgBox "ยินดีต้อนรับสู่ระบบบันทึกข้อมูล"
        DoCmd.Close
        DoCmd.OpenForm StartForm

ลองไปหาดูนะครับว่าแต่ละฟังก์ชั่นทำงานยังไง
Back to Top
Reply by Message on : 18/5/2556 19:22:45
ittiphol
(R16050)
ขอบคุณครับอาจารย์ ในฟิลข้อมูลผมใส่

user = test
pass = test
StartForm = main

Username.SetFocus
     Dim StartForm As Variant
StartForm = DLookup("TStartForm", "Tlogin", "Tuser = '" & Username & "' and Tpass = '" & Password & "' ")
If Not IsNull(DLookup) Then
        MsgBox "ยินดีต้อนรับสู่ระบบบันทึกข้อมูล"
        DoCmd.Close
        DoCmd.OpenForm StartForm
        Exit Sub
    Else
        MsgBox "กรุณาใส่ ชื่อและรหัส ให้ถูกต้อง"
    End If
    Static intLogonAttempts As Integer
    intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
    If intLogonAttempts >= 3 Then
        MsgBox "คุณพยายามเข้าระบบเกินสามครั้ง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ", vbCritical, "ปิดโปรแกรม"
        Application.Quit
    End If
    LastUserName = Username
มัน error แบบนี้ครับผม

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถเรียกใช้เหตุการณ์ได้เนื่องจากไม่สามารถประเมินตำแหน่งที่ตั้งของตรรกะสำหรับเหตุการณ์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสมบัติ OnOpen ของฟอร์มถูกตั้งค่าเป็น =[Field] ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากคาดว่าแมโครหรือชื่อเหตุการณ์จะทำงานเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น


Back to Top
Reply by Message on : 18/5/2556 19:55:03
สันติสุข
(R16051)
โทษครับ ต้องเป็น If Not IsNull(StartForm) Then
Back to Top
Reply by Message on : 18/5/2556 20:28:02
ittiphol
(R16053)
ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ

ทำให้ผมได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะเลยครับ

คนเราขวนขวายศึกษาและได้ผู้แนะนำที่ดี ทำให้การศึกษานั้นสำเร็จได้


ขอบคุณมากๆครับผม
Back to Top
Reply by Message on : 19/5/2556 20:14:44
eq
(R16070)
ตัวอย่างโปรแกรมจร้า

ตัวอย่างโปรแกรมผมทำไว้ให้แล้วครับ
ลองโหลดมาศึกษาได้ครับ
Back to Top
Reply by Message on : 24/10/2556 14:55:37
T
(R17370)
ขอบคุณอีกคนครับ
Back to Top
Reply by Message on : 26/10/2556 10:43:17
Tu
(R17375)
ผมขอถามครับ เวลา login ได้ แล้วมันแสดง Msgboxขึ้นมา ผมอยากให้มันแสดงชื่อผู้ใช้ที่ login เข้ามาอ่ะครับ ผมต้องใส่โค้ดใน msgbox ยังไงดีครับ
Back to Top

 @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++