@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard

มีปัญหากับ ODBC การเรียกล้มเหลว


Topic by Message Posted : on : 12/9/2557 13:17:57
ฺBoy  สวัสดีครับ มีปัญหากับ ตัว ODBC ที่ connect ไปดูข้อมุลที่เครื่อง Server ครับ

เป็นตัว access .accdb ครับ ที่หน้าฟอร์มกดปุ่ม เข้าดูรายงานครับ ที่ทำเป็น pivot

ก็ขื่ีน Error :: Run-time error 3146
        ODBC---- การเรียกล้มเหลว

พอกด debug ไป ก็เข้ามาหน้า ใส่ Code Error แถบเหลืองตัวลิงค์ที่ไปเปิดฟอร์มขึ้นมา ที่ผมเขียนไว้ Docmd.Openquery "ชื่อฟอร์ม" , acViewPivotTable

ผมได้สร้างตัว odbc ที่สร้างจาก sql server ขึ้นมาแล้วลิงค์ไปที่ server แล้วครับแต่ยังเปิดไม่ได้อยู่ดีครับ   จะแก้ตรง odbc อย่างไรได้บ้างครับ ขอบคุณครับ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 12/9/2557 14:04:51
สันติสุข
(R19452)
เวลากระทำกับข้อมูลผ่าน ODBC แล้วเกิด error   ถ้าจะให้รู้ได้ถูกต้องว่าเกิด error อะไรจากเลเยอร์ไหนกันแน่ ต้องเขียนโค้ดอย่างนี้ครับ อาจมีข้อความออกมาหลายครั้ง ครั้งแรกจะเป็นข้อความจากจุดที่เกิด error จริงๆ ข้อความต่อมาก็จะมาจากเลเยอร์ชั้นบนขึ้นไป ส่วนข้อความสุดท้ายที่เป็นชั้นบนสุดก็น่าเป็น error 3146 นั่นแหล่ะครับ (ซึ่งมันก็ไม่ได้บอกอะไรให้เราสักเท่าไหร่เลย) ให้ดูข้อความแรกเป็นหลัก แล้วน่าจะรู้ว่าเกิดจากปัญหาอะไร

Private Sub/Function ....
   Dim E as DAO.Error

On error goto ErrRtn

   โค้ดต่างๆของคุณ

ExitRtn:
   Exit Sub/Function

ErrRtn:
   If DAO.Errors.Count > 0 then
      If DAO.Errors(DAO.Errors.Count - 1).Number = Err.Number Then
        For Each E in DAO.Errors
            Msgbox "Error from " + E.Source + ", " + cstr(E.Number) + " : " + E.Description
        Next E
        Resume ExitRtn
      End If
   End If
   Msgbox "Error " + cstr(Err.Number) + " : " + Err.Description
   Resume ExitRtn
End Sub/Function
Back to Top

 @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++