@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard

สอบถามการออกแบบรายงานครับ


Topic by Message Posted : on : 22/11/2557 17:54:43
อนุชิต  
อยากให้รายงานตีตารางว่างไว้ ให้เต็มหน้าครับสามารถทำได้ใหมครับ
เหมือนแบบนี้อะครับ


7 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 22/11/2557 17:57:07
อนุชิต
(R19797)

Back to Top
Reply by Message on : 22/11/2557 23:49:03
สันติสุข
(R19798)
มีหลายวิธี เช่น ใช้การวาดเส้นอย่างที่บอกไว้ใน http://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=232&PagePosition=1 และ http://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=1803&PagePosition=1

หรือใช้การสร้าง sub report http://thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=2704&PagePosition=1

หรือทำรูปตารางเก็บเป็นไฟล์ .jpg ก็ได้ แล้วกำหนดเป็นภาพพื้นหลังของรายงาน โดยใส่ไว้ที่ Picture property ของรายงาน

แล้วก็มีการกำหนด .NextRecord http://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=2270&PagePosition=2 แต่ต้องแก้ไขโค้ดของผมให้รับรู้ว่าเรคอร์ดอะไรเป็นเรคอร์ดสุดท้ายที่จะพิมพ์ โดยใช้โค้ดในส่วน If Me.Pages = 0 Then จาก http://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=3981&PagePosition=2 เป็นตัวช่วยหา แต่วิธีนี้อาจยุ่งยากในการเขียนโค้ดสักหน่อยครับ
Back to Top
Reply by Message on : 23/11/2557 13:42:13
อนุชิต
(R19800)
ไม่ทราบว่าพอจะมีไฟล์ตัวอย่างมั่งใหมครับ ผมขอเอาไปศึกษาหน่อยครับ
Back to Top
Reply by Message on : 23/11/2557 14:28:55
สันติสุข
(R19801)
ของผมไม่มีครับ ของคนอื่นนี่ผมไม่ทราบจริงๆ
Back to Top
Reply by Message on : 23/11/2557 18:23:19
อนุชิต
(R19802)
ขอความกรุณาด้วยครับท่านใดที่มีไฟล์ ขอเอาไปศึกษาหน่อยครับ
Back to Top
Reply by Message on : 24/11/2557 14:49:45
TTT
(R19808)
ลองศีกษากระทู้นี้ดูครับ ว่าตรงไม๊
http://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=3065&PagePosition=1
Back to Top
Reply by Message on : 24/11/2557 20:05:32
อนุชิต
(R19809)
ตรงครับ มีไฟล์ตัวอย่างไหมครับ
Back to Top

 @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++