@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard
เลือกรายงาน ช่วงวัน เวลา

Topic by Message Posted : on : 2/9/2560 17:44:37
Un  มีฟิลด์ VisitDate เก็บข้อมูลเป็น Date รูปแบบนี้ 2/9/2560 17:38:05
ผมต้องการเลือกรายงานเป็นช่วงวัน และ เวลา ผมจึงแยก
VisitDate ดังนี้ D:DateValue([VisitDate]) และ T:TimeValue([VisitDate])
จะได้รูปแบบแยกเป็น 2 ฟิลด์ดังนี้ D = 2/9/2560 T = 17:38:05
คำถามคือ ผมใส่เงื่อนไข Between ของวันที่ในรูปแบบที่เคยใส่ คือ
Between #1/9/2560# and #30/9/2560# มัน Error Data Type mismatch
มันต้องใส่เงื่อนไขเป็นแบบไหนครับ ทั้งวันที่ และเวลา
ขอบพระคุณครับ

16 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 2

Page:   << Prev 1

                              @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย                              
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++