@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard
รันเลขที่ใบเสร็จ

Topic by Message Posted : on : 7/9/2560 16:35:59
Joy  มีเรื่องรบกวนค่ะ (อีกแล้วค่ะ)
โจทย์
1.ต้องการรันเลขที่ใบเสร็จ โดย มี เล่มที่
    และเลขที่
    เช่น เล่ม 200 เลขที่ 001 ให้เลขที่ รันออโต้ แล้วให้เลขถึง 500
พอเล่มที่ เปลี่ยน
เลขที่ต้องกลับมาเริ่มนับ 1 ใหม่ ต้องทำยังไงค่ะ คือ มือใหม่หัดเขียน ค่ะ
           

11 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 7/9/2560 19:40:41
ekkaphon
(R24001)
เหมือนจะเคยเจอครับ

http://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=1705
Back to Top
Reply by Message on : 8/9/2560 0:05:08
Joy
(R24002)
มีคนบอกว่าเลขที่ใบเสร็จแบบนี้ทำไม่ กังวลมากเลยค่ะ
Back to Top
Reply by Message on : 8/9/2560 10:19:49
TTT
(R24003)
จริงๆ การทำแบบนี้ทำได้หลายวิธีครับ ขึ้นอยู่กับว่าฐานข้อมูลเรคคอร์ดมีการลบด้วยหรือไม่ ถ้าจะทำแบบรัดกุมก็อาจจะต้องทำกันหลายขั้นตอน แต่ถ้าแบบไม่ยุ่งยากมากก็แบบนี้ครับ
VDO
Back to Top
Reply by Message on : 8/9/2560 15:22:30
๋Joy
(R24005)
ขอบคุณ คุณ TTT ด้วยนะคะ ทำตามวีดีโอแล้วได้เลขที่ใบเสร็จมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ^_^

Back to Top
Reply by Message on : 8/9/2560 15:29:24
Enjoy
(R24006)
มีอีโจทย์มารบกวนอีกแล้วค่ะ เกี่ยวกับ เลขที่ใบเสร็จค่ะ
โจทย์
   ต้องการค้นหา เล่มที่ ใบเสร็จ เลขที่ ในวันที่ ถึง วันที่ ชื่อเจ้าหน้าที่
   เงื่อนไข
   1.1 เลือกวันที่ 08/09/60
   1.2 เลือก เล่มที่ ใบเสร็จ 001
   1.3 เลือก เลขที่ใบเสร็จตั้งแต่เลขที่ 001-100
   1.4 เลือก ชื่อเจ้าหน้าที่ น.ส หน้าสิว เต็มหน้า
   ต้องทำยังไงค่ะ เงื่อนไขเยอะมาก มือใหม่หนักมากค่ะ
Back to Top
Reply by Message on : 9/9/2560 8:04:26
ekkaphon
(R24008)
ลองปรับใช้ดูตามไฟล์ตัวอย่างครับ
มีปัญหาตรงที่ช่องวันที่กับช่องเลขที่บังคับใส่ครับ ถ้าไม่ใส่มันจะค้นหาไม่เจอ อ.TTT พอจะมีวิธีแนะนำไหมครับถ้าหากผู้ใช้ต้องการค้นหาเฉพาะชื่อโดยไม่ทราบวันที่หรือเลขที่ต้องแก้ที่ตรงไหน

https://drive.google.com/open?id=0BwzAwbv8tImLNzBjREw2MHBwUkk


Back to Top
Reply by Message on : 10/9/2560 16:04:01
enjoy
(R24016)
ทำได้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณพี่ๆและอาจารย์ทุกท่านนะคะ ^-^
Back to Top
Reply by Message on : 10/9/2560 16:22:24
enjoy
(R24017)


มีเรื่องรบกวน 2 เรื่องค่ะ
1.ในส่วนของ report ตรงรายงาน จำนวนเลขที่ ใบเสร็จ จะรายตรงหัวว่า ตั้งแต่เลขที่ ถึง เลขที่
เช่น รายงานเล่มที่ 003 เลขที่ 001 ถึงเลขที่ 005 ต้องใช้คำสั่งหรือดค้ดอะไรค่ะ ตอนนี้ทำได้แค่ที่ส่งตัวอย่างให้ดูค่ะ
2.ในหัวข้อ ตัวอักษร เรืือกโมดู battext ไม่ออกมาเป็นภาษาไทย แต่ออกมาเป้นภาษาต่างด้าว ต้อวเข้าไปแก้ไขตรงไหนค่ะ

Back to Top
Reply by Message on : 10/9/2560 20:54:52
ekkaphon
(R24024)
1.ในTextboxของรายงาน ให้อ้างอิงแหล่งที่มาเหมือนกับในQuery คือ=Forms![ชื่อฟอร์ม]!ชื่อTextbox ตัวอย่างเช่น
Textbox ตั้่งแต่วันที่ ใช้ =Forms![ค้นหา]!BDate
Textbox ถึงวันที่ ใช้ =Forms![ค้นหา]!TDate
เป็นต้น

2.หมายถึงคำสั่งเปลียนตัวเลขเป็นตัวอักษรใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช่ในTextboxที่ต้องการแสดงเป็นภาษาไทยกำหนดแหล่งข้อมูลเป็น
="( " & bahttext([Forms]![ชื่อฟอร์ม]![ชื่อTextboxที่เป็นตัวเลข]) & " )"

1.ในTextboxของรายงาน ให้อ้างอิงแหล่งที่มาเหมือนกับในQuery คือ=Forms![ชื่อฟอร์ม]!ชื่อTextbox ตัวอย่างเช่น
Textbox ตั้่งแต่วันที่ ใช้ =Forms![ค้นหา]!BDate
Textbox ถึงวันที่ ใช้ =Forms![ค้นหา]!TDate
เป็นต้น

2.ในTextboxที่ต้องการแสดงเป็นภาษาไทยกำหนดแหล่งข้อมูลเป็น
="( " & bahttext([Forms]![ชื่อฟอร์ม]![ชื่อTextboxที่เป็นตัวเลข]) & " )"
และสร้างมาโครโดยใช้คำสั่งดังนี้ครับ

Option Compare Database
Option Explicit

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: BahtText
' Purpose: converts a number to a string that spells out the number in Thai
'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function BahtText(InputCurrency As Currency) As String
    Dim DigitSave, UnitSave, DigitName, DigitName1, UnitName, Satang, StrTmp, StrTmp1 As String
    Dim DecimalValue, CurrDigit, PrevDigit, StrLen, DigitBase, ScanDigit As Integer
    Dim IntegerValue As Double

    ' init variable
    DigitName = "ศูนย์หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หก   เจ็ด แปด เก้า "    ' name of digit number
    DigitName1 = "          ยี่ สาม สี่ ห้า หก   เจ็ด แปด เก้า "        ' name of digit number in another call
    UnitName = "แสน ล้าน สิบ ร้อย พัน หมื่น"                             ' name of digit base
    BahtText = ""
    Satang = ""

    ' check for negative val
    If InputCurrency < 0 Then
        InputCurrency = -InputCurrency
        BahtText = "ลบ"
    End If

    StrTmp1 = Format(InputCurrency, "0.00")             ' rounds up to 2 decimals
    InputCurrency = Val(StrTmp1)
    IntegerValue = Int(InputCurrency)                           ' get integer value
    DecimalValue = (InputCurrency - IntegerValue) * 100             ' get 2 decimal values

    ' check for zeto val
    If IntegerValue = 0 And DecimalValue = 0 Then
        Satang = "ศูนย์บาทถ้วน"
        GoTo locExit
    End If

    ' translate integer val to name if necesary
    If IntegerValue > 0 Then
        StrTmp = Left(StrTmp1, Len(StrTmp1) - 3)        ' get string of integer val
        StrLen = Len(StrTmp)                                 ' get string len
        CurrDigit = 0

        ' scan integer string and compute its name
        For ScanDigit = StrLen To 1 Step -1
            ' save previous digit
            PrevDigit = CurrDigit
            ' get digit base
            DigitBase = ScanDigit Mod 6
            ' convert digit character to numeric value
            CurrDigit = Asc(Mid(StrTmp, StrLen - ScanDigit + 1, 1)) - 48
            ' get unit name from its base
            UnitSave = RTrim(Mid(UnitName, DigitBase * 5 + 1, 5))
            ' get number name from Currdigit, depends on the digit base
            DigitSave = RTrim(Mid(IIf(DigitBase = 2, DigitName1, DigitName), CurrDigit * 5 + 1, 5))

            ' base ten and number 1
            If DigitBase = 1 And CurrDigit = 1 And PrevDigit <> 0 Then
               DigitSave = "เอ็ด"
            End If

            ' first digit base may be base million or 1
            If DigitBase = 1 And ScanDigit < 6 Then
               UnitSave = ""
            End If

            ' ignore add digit name in result string if it is zero
            If CurrDigit <> 0 Then
               BahtText = BahtText + DigitSave + UnitSave
            ElseIf DigitBase = 1 Then
               BahtText = BahtText + UnitSave
            End If
        Next ScanDigit

        BahtText = BahtText + "บาท"
    End If

    ' if no decimal value
    If DecimalValue = 0 Then
        Satang = "ถ้วน"
    ' compute decimal val to name, there are only 2 digit
    Else
        StrTmp = Right(StrTmp1, 2)

        ' name ot first digit
        CurrDigit = Asc(Left(StrTmp, 1)) - 48
        PrevDigit = CurrDigit

        If CurrDigit > 0 Then
            Satang = RTrim(Mid(DigitName1, CurrDigit * 5 + 1, 5)) + "สิบ"
        End If

        ' name of last digit
        CurrDigit = Asc(Right(StrTmp, 1)) - 48

        If CurrDigit > 0 Then
            Satang = Satang + IIf(CurrDigit = 1 And PrevDigit <> 0, "เอ็ด", RTrim(Mid(DigitName, CurrDigit * 5 + 1, 5)))
        End If

        ' store result and unit
        Satang = Satang + "สตางค์"
    End If

locExit:
    ' store result to BahtText
    BahtText = BahtText + Satang
End Function

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TLeft
' Purpose: Returns a specified number of Thai cells from the left side of a string
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TLeft(InputString As String, CellLength As Integer) As Variant
   TLeft = Left(InputString, TCell2Count(InputString, CellLength, 1, False))
End Function

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TRight
' Purpose: Returns a specified number of Thai cells from the right side of a string
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TRight(InputString As String, CellLength As Integer) As Variant
   TRight = Right(InputString, TCell2Count(InputString, CellLength, TCell2Count(InputString, TLen(InputString) - CellLength, 1, False) + 1, False))
End Function

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TMid
' Purpose: Returns a specified number of Thai cells from a string.
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TMid(InputString As String, ChopCell As Integer, ChopLength As Integer) As Variant
    Dim StartChopByte As Integer

    ' validate parameter range
    ChopCell = max(ChopCell, 0)
    ChopLength = max(ChopLength, 0)

    ' get start byte form requested cell
    StartChopByte = TCell2Count(InputString, ChopCell, 1, True)

    ' get sub-string by Mid()
    TMid = Mid(InputString, StartChopByte, TCell2Count(InputString, ChopLength, StartChopByte, False))
End Function
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TStr
' Purpose: Returns a Thai string representation of a number.
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TStr(InputNumber As Variant) As Variant
   Dim StringLength, StringScan As Integer
   Dim ch As String

   TStr = Str(InputNumber)
   StringLength = Len(TStr)

   For StringScan = 1 To StringLength
      ch = Mid(TStr, StringScan, 1)
      If (ch >= "0" And ch <= "9") Then
        Mid$(TStr, StringScan, 1) = Chr(Asc(ch) + 192)
      End If
   Next StringScan
End Function

'---------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TLen
' Purpose: Returns the number of Thai cells in a string
'---------------------------------------------------------------------------------------
Function TLen(InputString As String) As Integer
   Dim StringLength, StringScan As Integer

   StringLength = Len(InputString)
   TLen = 0

   For StringScan = 1 To StringLength
      If Not IsZeroWidthChar(Asc(Mid(InputString, StringScan, 1))) Then
        TLen = TLen + 1
      End If
   Next StringScan
End Function

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Internal function: computes the maximum value between p1 and p2
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function max(p1 As Variant, p2 As Variant) As Variant
    If p1 > p2 Then
      max = p1
    Else
      max = p2
    End If
End Function
'------------------------------------------------------------------------
' Internal function: IsZeroWidthChar
'------------------------------------------------------------------------
Function IsZeroWidthChar(ch As Integer) As Integer
   IsZeroWidthChar = (ch = 209) Or (ch > 211 And ch < 219) Or (ch > 230 And ch < 239)
End Function
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Internal function: TCell2Count counts the number of bytes in Thai cells
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TCell2Count(StringInput As String, CellLength As Integer, StartScan As Integer, SWMode As Integer) As Integer
   Dim StringInputLength, CellCount As Integer

   StringInputLength = Len(StringInput)
   CellCount = 0
   TCell2Count = 0
   StartScan = max(StartScan, 1)
   CellLength = max(CellLength, 0)

   While TCell2Count + StartScan <= StringInputLength And CellCount <> CellLength
      If Not IsZeroWidthChar(Asc(Mid(StringInput, TCell2Count + StartScan, 1))) Then
        CellCount = CellCount + 1
      End If
      TCell2Count = TCell2Count + 1
   Wend
   
   If Not SWMode Then
      While TCell2Count + StartScan <= StringInputLength
        If IsZeroWidthChar(Asc(Mid(StringInput, TCell2Count + StartScan, 1))) Then
            TCell2Count = TCell2Count + 1
        Else
            GoTo locExit
        End If
      Wend
   End If
locExit:
End Function


Back to Top
Reply by Message on : 10/9/2560 20:57:39
ekkaphon
(R24025)
ขอโทษครับ COPYซ้ำไปซ้ำมาครับ เอาตามนี้ครับ

1.ในTextboxของรายงาน ให้อ้างอิงแหล่งที่มาเหมือนกับในQuery คือ=Forms![ชื่อฟอร์ม]!ชื่อTextbox ตัวอย่างเช่น
Textbox ตั้่งแต่วันที่ ใช้ =Forms![ค้นหา]!BDate
Textbox ถึงวันที่ ใช้ =Forms![ค้นหา]!TDate
เป็นต้น

2.หมายถึงคำสั่งเปลียนตัวเลขเป็นตัวอักษรใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช่ในTextboxที่ต้องการแสดงเป็นภาษาไทยกำหนดแหล่งข้อมูลเป็น
="( " & bahttext([Forms]![ชื่อฟอร์ม]![ชื่อTextboxที่เป็นตัวเลข]) & " )"

และสร้างมาโครโดยใช้คำสั่งดังนี้ครับ

Option Compare Database
Option Explicit

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: BahtText
' Purpose: converts a number to a string that spells out the number in Thai
'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function BahtText(InputCurrency As Currency) As String
    Dim DigitSave, UnitSave, DigitName, DigitName1, UnitName, Satang, StrTmp, StrTmp1 As String
    Dim DecimalValue, CurrDigit, PrevDigit, StrLen, DigitBase, ScanDigit As Integer
    Dim IntegerValue As Double

    ' init variable
    DigitName = "ศูนย์หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หก   เจ็ด แปด เก้า "    ' name of digit number
    DigitName1 = "          ยี่ สาม สี่ ห้า หก   เจ็ด แปด เก้า "        ' name of digit number in another call
    UnitName = "แสน ล้าน สิบ ร้อย พัน หมื่น"                             ' name of digit base
    BahtText = ""
    Satang = ""

    ' check for negative val
    If InputCurrency < 0 Then
        InputCurrency = -InputCurrency
        BahtText = "ลบ"
    End If

    StrTmp1 = Format(InputCurrency, "0.00")             ' rounds up to 2 decimals
    InputCurrency = Val(StrTmp1)
    IntegerValue = Int(InputCurrency)                           ' get integer value
    DecimalValue = (InputCurrency - IntegerValue) * 100             ' get 2 decimal values

    ' check for zeto val
    If IntegerValue = 0 And DecimalValue = 0 Then
        Satang = "ศูนย์บาทถ้วน"
        GoTo locExit
    End If

    ' translate integer val to name if necesary
    If IntegerValue > 0 Then
        StrTmp = Left(StrTmp1, Len(StrTmp1) - 3)        ' get string of integer val
        StrLen = Len(StrTmp)                                 ' get string len
        CurrDigit = 0

        ' scan integer string and compute its name
        For ScanDigit = StrLen To 1 Step -1
            ' save previous digit
            PrevDigit = CurrDigit
            ' get digit base
            DigitBase = ScanDigit Mod 6
            ' convert digit character to numeric value
            CurrDigit = Asc(Mid(StrTmp, StrLen - ScanDigit + 1, 1)) - 48
            ' get unit name from its base
            UnitSave = RTrim(Mid(UnitName, DigitBase * 5 + 1, 5))
            ' get number name from Currdigit, depends on the digit base
            DigitSave = RTrim(Mid(IIf(DigitBase = 2, DigitName1, DigitName), CurrDigit * 5 + 1, 5))

            ' base ten and number 1
            If DigitBase = 1 And CurrDigit = 1 And PrevDigit <> 0 Then
               DigitSave = "เอ็ด"
            End If

            ' first digit base may be base million or 1
            If DigitBase = 1 And ScanDigit < 6 Then
               UnitSave = ""
            End If

            ' ignore add digit name in result string if it is zero
            If CurrDigit <> 0 Then
               BahtText = BahtText + DigitSave + UnitSave
            ElseIf DigitBase = 1 Then
               BahtText = BahtText + UnitSave
            End If
        Next ScanDigit

        BahtText = BahtText + "บาท"
    End If

    ' if no decimal value
    If DecimalValue = 0 Then
        Satang = "ถ้วน"
    ' compute decimal val to name, there are only 2 digit
    Else
        StrTmp = Right(StrTmp1, 2)

        ' name ot first digit
        CurrDigit = Asc(Left(StrTmp, 1)) - 48
        PrevDigit = CurrDigit

        If CurrDigit > 0 Then
            Satang = RTrim(Mid(DigitName1, CurrDigit * 5 + 1, 5)) + "สิบ"
        End If

        ' name of last digit
        CurrDigit = Asc(Right(StrTmp, 1)) - 48

        If CurrDigit > 0 Then
            Satang = Satang + IIf(CurrDigit = 1 And PrevDigit <> 0, "เอ็ด", RTrim(Mid(DigitName, CurrDigit * 5 + 1, 5)))
        End If

        ' store result and unit
        Satang = Satang + "สตางค์"
    End If

locExit:
    ' store result to BahtText
    BahtText = BahtText + Satang
End Function

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TLeft
' Purpose: Returns a specified number of Thai cells from the left side of a string
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TLeft(InputString As String, CellLength As Integer) As Variant
   TLeft = Left(InputString, TCell2Count(InputString, CellLength, 1, False))
End Function

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TRight
' Purpose: Returns a specified number of Thai cells from the right side of a string
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TRight(InputString As String, CellLength As Integer) As Variant
   TRight = Right(InputString, TCell2Count(InputString, CellLength, TCell2Count(InputString, TLen(InputString) - CellLength, 1, False) + 1, False))
End Function

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TMid
' Purpose: Returns a specified number of Thai cells from a string.
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TMid(InputString As String, ChopCell As Integer, ChopLength As Integer) As Variant
    Dim StartChopByte As Integer

    ' validate parameter range
    ChopCell = max(ChopCell, 0)
    ChopLength = max(ChopLength, 0)

    ' get start byte form requested cell
    StartChopByte = TCell2Count(InputString, ChopCell, 1, True)

    ' get sub-string by Mid()
    TMid = Mid(InputString, StartChopByte, TCell2Count(InputString, ChopLength, StartChopByte, False))
End Function
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TStr
' Purpose: Returns a Thai string representation of a number.
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TStr(InputNumber As Variant) As Variant
   Dim StringLength, StringScan As Integer
   Dim ch As String

   TStr = Str(InputNumber)
   StringLength = Len(TStr)

   For StringScan = 1 To StringLength
      ch = Mid(TStr, StringScan, 1)
      If (ch >= "0" And ch <= "9") Then
        Mid$(TStr, StringScan, 1) = Chr(Asc(ch) + 192)
      End If
   Next StringScan
End Function

'---------------------------------------------------------------------------------------
' Function: TLen
' Purpose: Returns the number of Thai cells in a string
'---------------------------------------------------------------------------------------
Function TLen(InputString As String) As Integer
   Dim StringLength, StringScan As Integer

   StringLength = Len(InputString)
   TLen = 0

   For StringScan = 1 To StringLength
      If Not IsZeroWidthChar(Asc(Mid(InputString, StringScan, 1))) Then
        TLen = TLen + 1
      End If
   Next StringScan
End Function

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Internal function: computes the maximum value between p1 and p2
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function max(p1 As Variant, p2 As Variant) As Variant
    If p1 > p2 Then
      max = p1
    Else
      max = p2
    End If
End Function
'------------------------------------------------------------------------
' Internal function: IsZeroWidthChar
'------------------------------------------------------------------------
Function IsZeroWidthChar(ch As Integer) As Integer
   IsZeroWidthChar = (ch = 209) Or (ch > 211 And ch < 219) Or (ch > 230 And ch < 239)
End Function
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' Internal function: TCell2Count counts the number of bytes in Thai cells
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function TCell2Count(StringInput As String, CellLength As Integer, StartScan As Integer, SWMode As Integer) As Integer
   Dim StringInputLength, CellCount As Integer

   StringInputLength = Len(StringInput)
   CellCount = 0
   TCell2Count = 0
   StartScan = max(StartScan, 1)
   CellLength = max(CellLength, 0)

   While TCell2Count + StartScan <= StringInputLength And CellCount <> CellLength
      If Not IsZeroWidthChar(Asc(Mid(StringInput, TCell2Count + StartScan, 1))) Then
        CellCount = CellCount + 1
      End If
      TCell2Count = TCell2Count + 1
   Wend
    
   If Not SWMode Then
      While TCell2Count + StartScan <= StringInputLength
        If IsZeroWidthChar(Asc(Mid(StringInput, TCell2Count + StartScan, 1))) Then
            TCell2Count = TCell2Count + 1
        Else
            GoTo locExit
        End If
      Wend
   End If
locExit:
End Function

Back to Top
Reply by Message on : 13/9/2560 10:53:43
Enjoy
(R24037)
ขอบคุณมากค่ะ^_^
Back to Top

                              @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย                              
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++