@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard
รันเลขที่ใบเสร็จ

Topic by Message Posted : on : 7/9/2560 16:35:59
Joy  มีเรื่องรบกวนค่ะ (อีกแล้วค่ะ)
โจทย์
1.ต้องการรันเลขที่ใบเสร็จ โดย มี เล่มที่
    และเลขที่
    เช่น เล่ม 200 เลขที่ 001 ให้เลขที่ รันออโต้ แล้วให้เลขถึง 500
พอเล่มที่ เปลี่ยน
เลขที่ต้องกลับมาเริ่มนับ 1 ใหม่ ต้องทำยังไงค่ะ คือ มือใหม่หัดเขียน ค่ะ
           

11 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 2

Page:   << Prev 1

                              @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย                              
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++