@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard
รบกวนช่วยดูด้วยครับ

Topic by Message Posted : on : 11/10/2560 8:13:16
dorn  Dim Tname As String
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
For i = 1 To Text85
Tname = Tsids
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "RSalary_Slipmail", _
acFormatPDF, "D:\Slip\" & [Tname] & ".pdf"
DoCmd.GoToRecord , , acNext
Next i

ทำไมคำสั่ง "DoCmd.GoToRecord , , acNext" ไม่ทำงานครับ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 11/10/2560 16:10:18
สันติสุข
(R24194)
1. จุดประสงค์คือต้องการทำอะไร ช่วยอธิบายโดยละเอียดด้วย
2. ถ้า Record Source ของตัวรายงาน ผูกเข้ากับคิวรี่ เอาคิวรี่ใน SQL View มาแสดงให้ดูด้วย
3. แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร ทำไมถึงคิดว่าคำสั่งนั้นไม่ทำงาน
Back to Top

                              @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย                              
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++