@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard

รันเลขที่ใบเสร็จ แบบ ปี+เดือน+ลำดับ


Topic by Message Posted : on : 26/12/2560 14:11:40
์NAT  สอบถามทุกๆท่านค่ะ
คือ ต้องการ รันเลขที่ใบเสร็จเสร็จอะค่ะ เช่น
วันที่ 26/12/2560   เลขที่เอกสารเป้น 6012001
วันที่ 28/12/2560               "            6012002
วันที่ 1/1/2561                    "             6101001
ไปเรื่อยๆอะค่ะ จนขึ้นเดือนใหม่ ให้เริ่ม รัน 001 ใหม่อะค่ะ ไม่ทราบว่า เขียนโค้ดใน Query ยังไงค่ะ

3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 26/12/2560 14:57:16
11001
(R24463)
Function AotoNo() As String
Dim X As Variant
Dim bk As String
    X = DMax("Mid(PicID,1,4)", "RunPicking", "Right(PicID,6) =" & Format(Now(), "DDMMyy"))
    If IsNull(X) Then bk = 1 Else bk = X + 1
    AotoNo = Format(bk, "0000") & "-" & Format(Now(), "DDMMyy")
    Debug.Print "1"
End Function

แล้วก็สร้างตารางเก็บเลขรันnumber
PicID, Date >>>dateเราเก็บวันที่ ตรงDefault เราให้=date()วันที่ปจบ.


Formatก็ดัดแปลงเอาค่ะ
Back to Top
Reply by Message on : 26/12/2560 16:42:46
NAT
(R24465)

Back to Top
Reply by Message on : 28/12/2560 10:38:32
NAT
(R24474)
Private Sub Command6_Click()
Me.PicID = AutoNo
End Sub

    Function AutoNo() As String
Dim x As Variant
Dim bk As String
       x = DMax("mid(PicID,6)", "RunPicking", "left(PicID,4) = " & Format(Now(), "yymm"))
        If IsNull(x) Then bk = 1 Else bk = x + 1
    AutoNo = "GR" & Format(Now(), "yymm") & "/" & Format(bk, "000")
End Function


ประยุกต์ได้ละค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ
Back to Top

 @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
                         โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++