@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Relation Knowledge
สอบถามการใช้ Combo box ในการดึงข้อมูล

Topic by Message Posted : on : 24/3/2559 11:34:02
tukk  อยากสอบถามเรื่องการใช้ Combo box เพื่อการดึงข้อมูลมาแสดงลงแต่ละ field
ตัวอย่าง กรณีที่มี ฐานข้อมูล item และมี field อยู่ 3 field

Item code      Item name    price
A01               ปากกา            25   
A02               ดินสอ               5
A03               ยางลบ            10

ในการออกแบบฟอร์ม เลือกใช้ Combo box เพื่อเลือก item code เมื่อเลือกแล้ว ต้องการให้ textName. TextPrice แสดงขึ้น อัตโนมัติ หลังจากเลือก Item code

ลองใช้ Code
Private Sub Order_AfterUpdate()
    If Not IsNull(Me.itemcode) Then
    Me.itemname = (Me.itemcode.Column(2))
    Me.PRICE = (Me.itemcode.Column(3))
    End If
End Sub
แต่ไม่ได้ค่ะ
รบกวนอาจารย์ด้วยคะ่2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 25/3/2559 10:56:12
weezaa
(R21917)
เอา if ออก แล้วทำแบบนี้ได้ไหมครับ

Me.texName=me.itemcode.column(1)
Me.texPrice=me.itemcode.column(2)
Back to Top
Reply by Message on : 10/9/2559 10:44:08
mrmm
(R22494)
Private Sub Order_AfterUpdate()
    if isnull(Order) Or Order = "" then
       msgbox "กรุณาเลือกOrder"
       Exit sub
    End if
    Me.texName = Nz(Dlookup ("Item name","item","Item code = '" & order & "'"),"N")
    if Me.texName = "N" Then
        Me.texName = null
    End if
    Me.texPrice= Nz(Dlookup ("price ","item","Item code = '" & order & "'"),"N")
    if Me.texPrice= "N" Then
        Me.texPrice= null
    End if

End Sub
Back to Top

                              @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย                              
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++