@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก 2 ตารางมาต่อกัน

Topic by Message Posted : on : 13/10/2554 14:55:32
Terawat  จะใช้คำสั่ง SQL อย่างไรที่จะนำข้อมูลจาก 2 ตาราง ที่มีโครงสร้างเหมือนกันมารวมกัน    เช่นตารางที่ 1 มีข้อมูลที่ต้องการ 20 Record มารวมกับ ตารางที่ 2 ที่มีข้อมูล 10 Record   มารวมเป็น 30 Record

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 13/10/2554 17:53:35
สันติสุข
(R11360)
ให้ค้นหาในบอร์ดนี้ด้วยคำว่า UNION ครับ
Back to Top

                              @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย                              
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++