@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard
ขอโปรแกรมตัวอย่าง ที่เกี่ยวกับการทำ Stock สินค้าด้

Topic by Message Posted : on : 9/10/2552 12:09:03
ครูแม้ว   ผมได้ทำการเชื่อมโยงLink ชื่อสินค้ารับ กับ ขายเข้าด้วยกัน พอมาสร้าง Query แล้วผลลัพที่ได้คือ รายการสินค้าไม่แสดงเป็น List ให้เห็น จะแสดงเฉพาะ สินค้าที่กำลังทมีการเบิกจ่ายเท่านั้น ผมอยากให้มันแสดงรายการทั้งหมด
ต้องทำอย่างไรดีครับ เลยอยากได้ Program ตัวอย่างไปศึกษา
ขอบคุณ ครับ


1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 11/10/2552 0:16:34
yeadram
(R03809)
"ผมได้ทำการเชื่อมโยงLink ชื่อสินค้ารับ กับ ขายเข้าด้วยกัน พอมาสร้าง Query แล้วผลลัพที่ได้คือ รายการสินค้าไม่แสดงเป็น List ให้เห็น"

ขอดูภาพ การออกแบบคิวรี่หน่อยครับ ถ้าได้ statement ด้วยก็ดีครับ

หรือถ้าคุณสามารถค้นหา ทำความเข้าใจ และทดลองใช้ได้ผล ด้วยตัวเองก็คงดีครับ คำว่า "Outer Join"
Back to Top

                              @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย                              
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++