Export To HTML แต่ขอหน้าเดียว
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,350   6
URL.หัวข้อ / URL
Export To HTML แต่ขอหน้าเดียว

เวลา Export Report to HTML ถ้ามีหลายหน้ามัน จะตัดหน้า 1 หน้า 2........
แล้วสร้าง link ให้เราอัตโนมัติ แต่ความต้องการคือ อยากให้มีหน้าเดียวครับ
ส่วนมันจะยาวเท่าไร ก็ไม่เป็นไร ทำอย่างไรครับ

6 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R05988
เอ่อ ตอนนี้ทำเป็น PDF File ไปแล้ว ก็ OK อยู่ครับ
แต่ HTML ก็อยากได้อย่ครับ โลภครับ
2 @R05990
คุณ Krathok-man ลองสร้าง HTML File เลย
จากฐานข้อมูล ส่งเข้า text file ต่อ string ให้มีโครงสร้างตาม HTML
คิดว่าน่าจะทำได้ แค่เปลี่ยน extension จาก .txt เป็น .html ก็ ok

คงจะยุ่งยากตอน ต่อ STRING ให้มีโครงสร้างตามที่กำหนด
และ ตอนวน ลูป นำ recordset เข้า เอาใจช่วยขอให้สำเร็จ
3 @R06000
ไปหามาจนได้ ไม่ได้เขียนเองหรอกครับ ลอกมาจากคนอื่น

Dim filex
Dim rst As DAO.Recordset
Set rst = DBEngine(0)(0).OpenRecordset("Extra")
filex = FreeFile
Open "C:\Extra.HTML" For Output As filex
Print #filex, "<>"
Print #filex, ""
Print #filex, "Extra"
Print #filex, ""
Print #filex, ""
Print #filex, " ID"
Print #filex, " Extra"
Print #filex, " RubNo"
Print #filex, ""
Do Until rst.EOF
Print #filex, ""
Print #filex, " " & rst("ID") & ""
Print #filex, " " & rst("Extra") & ""
Print #filex, " " & rst("RubNo") & ""
Print #filex, ""
rst.MoveNext
Loop
Print #filex, ""
Print #filex, ""
Set rst = Nothing
Close

    จาก Code ดังกล่าว ใช้ไม่ยากครับ แต่ผมงง จริงๆ ว่า
#filex   เครื่องหมาย "#" มันมีความหมายว่าอย่างไรครับ อ่าน Help ก็ไม่เข้าใจ
ถ้าไม่มี มันก็ Error รบกวนไขปัญหาหน่อยครับ
     
4 @R06001
เอารูปดีกว่า มันตัดคำ
5 @R06002
6 @R06009
เป็น Website ที่ดี และน่าสนใจอีกแห่งครับ สมาชิกลองเข้าไปดูนะครับ
ขอบคุณครับที่แนะนำ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.8857s