ทำยังไงจึงจะ link ตารางในฐานข้อมูลที่ติด passwordไ
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,216   2
URL.หัวข้อ / URL
ทำยังไงจึงจะ link ตารางในฐานข้อมูลที่ติด passwordไ

ผมใช้โค้ดชุดนี้เพื่อ link ตารางมาจากอีกฐานข้อมูลหนึ่ง ซึ่งในเป็นกรณีที่ฐานข้อมูลที่ link ตารางมาไม่ได้ใส่ password ก็สามารถลิงค์ได้ปกติครับ แต่กรณีที่ฐานข้อมูลที่ link ตารางมาใส่ password ไว้มันไม่สามารถลิงค์มาได้ ผมต้องทำยังไงถึงจะ link ฐานข้อมูลที่ใส่ password ได้ครับ

Private Sub Form_Load()
Dim tdTable As TableDef
Dim dbDataDB As Database
Dim strMyDataDB As String

    For Each tdTable In CurrentDb.TableDefs
    If Left(tdTable.Name, 4) <> "MSys" Then 'filter out System tables
        DoCmd.DeleteObject acTable, tdTable.Name
    End If
    Next tdTable
      strMyDataDB = "D:\DATA\Data.accdb"
   
    Set dbDataDB = OpenDatabase(strMyDataDB)
    For Each tdTable In dbDataDB.TableDefs
        If Left(tdTable.Name, 4) <> "MSys" Then
        DoCmd.TransferDatabase acLink, "Microsoft Access", dbDataDB.Name, acTable, tdTable.Name, tdTable.Name
        End If
    Next tdTable
       
End Sub

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R12299
จากโค๊ดคุณ
Set dbDataDB = OpenDatabase(strMyDataDB)

เปลี่ยนเป็นด้านล้าง โดยสมมุติ Password เป็น 1234

Set dbDataDB = OpenDatabase(strMyDataDB, False, False, ";pwd=1234")
2 @R12300
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ได้แล้วครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.2549s