การแสดงหน้า Report
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,051   3
URL.หัวข้อ / URL
การแสดงหน้า Report

ต้องการให้ Report แสดงดังนี้
Starting Time    Ending Time    Operation Time   Down Time    Des.
       08:00                 09:00               60                                   
       09:00                 09:30                                         30           ปั๊มเสีย
บรรทัดแรกให้ผลลัพธ์ (Starting Time - Ending Time) อยู่ที่ Field "Operation Time" เนื่องจากเป็นเวลาผลิต
บรรทัดที่สองให้ผลลัพธ์ (Starting Time - Ending Time) อยู่ที่
Field "Down Time" เนื่องจากเป็นเวลาสูญเสีย
หมายเหตุ
        Field "Starting Time/Ending Time" จะให้ Key ที่เดียวกัน แต่ให้ผลลัพธ์ไปอยู่คนละ Field
      สามารถดูความต่างได้ที่ Field "Des" ถ้ามีการ Key แสดงว่า ผลลัพธ์(Starting Time - Ending Time) ต้องไปอยู่ Field "Down Time"
        ถ้าไม่มีการ Key ที่ Field "Des" ผลลัพธ์(Starting Time - Ending Time) ต้องอยู่ที่ Field "Operation Time"
ต้องทำยังไงครับ

3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R14570
Select [Starting Time], [Ending Time]
, Iif(IsNull([Des]),[Starting Time] - [Ending Time],Null) as [Operation Time]
, Iif(IsNull([Des]), Null, [Starting Time] - [Ending Time]) as [Down Time]
, [Des]
From Table
2 @R14574
ผมมือใหม่น่ะครับ
จะต้องเอา Code นี้ไปไว้ตรงครับ
3 @R14576
ขอบคุณครับ เข้าใจแล้วครับ ได้แล้วครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.4188s