การทำหน้าLogin
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 2,412   2
URL.หัวข้อ / URL
การทำหน้าLogin

อยากทราบว่า เวลาจะlogin
ให้Admin เมื่อกดปุ่มลงชื่อเข้าใช้แล้วไปหน้าแรก
ส่วน User เมื่อกดปุ่มลงชื่อเข้าใช้แล้วไปหน้าขายสินค้าเลย
โดยใช้หน้าlogin เป็นหน้าเดียว จะกำหนดโค้ดในปุ่มลงชื่อเข้าใช้ยังไงดีคะ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R19054
ทำมาโครโดยกำหนดเงื่อนไข (Condition) เช่น [User]="Admin", OpenFormA และอีกบรรทัดหนึ่ง [User]<>"Admin", OpenFormB เป็นต้น
2 @R19056
1.สร้างตารางเก็บ user ครับ ชือ tbl_user มีฟิวด์ id (primary key), username, password, startfrom เช่น
id     user        password          startform
    1     BH         ****                  frm_Main
    2     admin ****                      frm_admin
2. สร้างฟอร์ม frm_Main และ frm_admin เพื่อให้ user เข้าฟอร์ม frm_Main ส่วน admin เข้า frm_admin
3. สร้างฟอร์มหน้า log in ใส่ text box สอง boxes ชื่อ user และ pass
ในฟอร์มนี้สร้างปุ่ม ตกลง (หรืออะไรก็แล้วแต่สื่อว่าให้เข้าระบบได้) และปุ่ม ยกเลิก
ใส่โค้ดที่ปุ่มตกลงว่า
Private Sub Command6_Click()
Me.user.SetFocus 'user คือ ชื่อ text box ที่ใช้ป้อน username ซึ่งควรใส่ Me.แล้วตามด้วยชื่อของ text box นั้น, ส่วน SetFocus ไม่เกี่ยวกับชื่อฟิวด์ ต้องใส่เสมอ
        Dim StartForm As Variant
        StartForm = dlookup("startform", "tbl_user", "username = '" & Me.user & "' and password = '" & Me.pass & "' ")
        If Not IsNull(StartForm) Then
        MsgBox "Welcome to ........"
        DoCmd.Close
        DoCmd.OpenForm StartForm
        DoCmd.Maximize
        Exit Sub
    Else
        MsgBox "Invalid username or password"
    End If
End Sub
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.2373s