กำหนดตำแหน่งตัวหนังสือเอียง
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 902   6
URL.หัวข้อ / URL
กำหนดตำแหน่งตัวหนังสือเอียง

มีข้อมูลใน txtbox1 = ABABAABAAACCCCDCCDCC จำกำหนดตำแหน่งที่1-10 (ABABAABAAA) เป็นตัวหนังสือเอียง ตำแหน่งที่ 11-หมดประโยค(CCCCDCCDCC) เป็นตัวหนังสือปกติ
ก็จะได้ txtbox1= ABABAABAAACCCCDCCDCC

Me.txtbox1.font.italic=true ค่าที่ได้ตัวหนังสือจะเอียงทั้งข้อความ

คำถาม: สามารถกำหนดตำแหน่งให้ตัวหนังสือเอียงตามตำแหน่งได้อย่างครับ
ขอบคุณครับ

6 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20289
ต้องกำหนด Textbox เป็น Rich Text ครับ

สร้าง Textbox เปล่าๆ บนฟอร์ม 1 ตัว
กำหนด Property:
Data > Text Format: Rich Text
Data > Control Source: ="" & Mid([ชื่อฟิลด์],1,10) & "" & Mid([ชื่อฟิลด์],11)

ประมาณนี้ครับ

ปล. สำรองข้อมูลก่อนทดสอบ
2 @R20291
แก้ไขครับ พอดีเป็นปัญหาของเว็บที่ไม่สามารถใส่พวกภาษา HTML ซ้อนเข้าไปได้
Data > Control Source:
3 @R20292
ขอบคุณครับเดี่ยวลองปรับใช้ดู
4 @R20338
ถ้าต้องการให้ บางคำเป็นตัวหนาใน textbox ทำอย่างไรครับ เช่น ข้อใดถูกต้องมากที่สุด ต้องการให้เฉพาะคำมากทีสุดเป็นตัวหนา
เขียนโค้ดอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
5 @R20340
ก็ทำเหมือนข้างต้นนี่แหละครับ
ส่วนคำที่ต้องการคุณก็เปลี่ยนด้วยการใช้ฟังก์ชั่น Replace() ก็ได้ให้เป็น HTMLประมาณนี้ครับ ปรับใช้ดูครับ
6 @R20341
ลองแล้ว =Replace([Stem],"มากที่สุด","มากที่สุด")ไม่ได้ครับ
ขึ้น #Type! ครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.6498s