วิธีการ Query ข้อมูล
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 996   2
URL.หัวข้อ / URL
วิธีการ Query ข้อมูล

สวัสดีครับ
    อยากจะทราบวิธีการ Query ข้อมูลครับ เช่น ต้องการดึงข้อมูลชื่อลูกค้า ที่ไม่มีตัวอักษร A,B,C อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแสดง จะต้องใช้คำสั่งอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20325
ตรง criteria ใส่ <>*ABC* หรือ Not Like*ABC*
2 @R20339
เสริมคุณ มือใหม่ นิดนะครับ ถ้าหมายถึงไม่เอาอักษรตัวเดียวคือ A หรือ B หรือ C ก็ใช้ลักษณะรูปแบบนี้ได้ครับ

Not Like "*[ABC]*"

คือจะไม่แสดงข้อความที่มี A หรือ B หรือ C อยู่ในข้อความ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.2206s