สรุปยอดขายในแต่ละเดือน ตามใบเสร็จ
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 2,577   3
URL.หัวข้อ / URL
สรุปยอดขายในแต่ละเดือน ตามใบเสร็จ

มีอยู่ 2 ตารางเก็บค่าดังนี้ครับ
1.ตารางไบเสร็จ => วันเดือนปี , เลขที่ใบเสร็จ , ลูกค้า
2.ตารางรายละเอียดการขาย => เลขที่ใบเสร็จ , รายการสินค้า , ราคา

คราวนี้ผมต้องการสรุปยอดขายแต่ละเดือน เดือนนี้ขายสินค้ารวมราคาเท่าไร
ต้องใช้ แบบสอบถาม อย่างไร ครับ

3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20327
ในแบบสอบถามต้องการผลแสดงออกมาดังนี้ครับ
วันเดือนปี เลขที่ใบเสร็จ   รวมเงิน
2 @R20329
- ทำ Report จากคิวรี่ โดยใช้ 2 ตารางนี้ Join กัน
- เลือกฟิวด์ทั้ง 3 ฟิวด์ตามที่ต้องการออกรายงานมา
- สร้างฟิวด์เพิ่มเติมในคิวรี่ โดยดึงค่าปีและค่าเดือนออกมา เช่น Y:Year([ฟิวด์วันที่ขาย]) ส่วนค่าเดือน ก็ M:Month([วันที่ขาย])
- นำคิวรี่นี้ไปทำ Report โดย Group Header ในส่วนของปีและเดือนตามลำดับ ส่วน Group Footer ก็เขียนสูตรเพื่อหาค่ารวมตามปีและเดือนได้ เช่น Total : Sum([ราคา])
3 @R20344
คือ รายงานที่ผมต้องการคือจะให้ แต่ละใบเสร็จรวมยอดเงินเลยครับ ไม่ต้องมีรายละเอียด
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.2816s