นับจำนวน และแสดงเป็นชื่อคน
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 984   2
URL.หัวข้อ / URL
นับจำนวน และแสดงเป็นชื่อคน

คือผมอยากให้มันนับจำนวนข้อมูลในคิวรี่ และแสดงข้อมูลที่เป็นชื่อคนนั้นออกมาในกล่องข้อความนะครับ ต้องเขียนสูตรว่ายังไงครับ
ขอบคุณครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20361
คือผมอยากให้มันนับจำนวนข้อมูลในคิวรี่
- อันนี้ใช้ Group แล้ว Count ฟิลด์ที่ต้องการนับจำนวนได้ครับ

และแสดงข้อมูลที่เป็นชื่อคนนั้นออกมาในกล่องข้อความนะครับ
- ??
2 @R20369
ขอตัวอย่างข้อมูลที่มี และ ผลลัพภ์ที่ต้องการด้วยครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.2821s