การจัดเรียง Assending
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 942   3
URL.หัวข้อ / URL
การจัดเรียง Assending

มี 3 คำดังนี้             เด่น ,การ ,ยง
ถ้าเราสั้ง Assending จะได้การจัดเรียงดังนี้
เด่น
การ
ยง

แต่ถ้าเราจะเรียงโดยเอาพยัญชนะต้นเป็นหลักคือ
การ
เด่น
ยง

ต้องสั่งแบบไหนมีวิธีการอะไรไหมครับ

3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20349
ถ้าเป็น Access 2003 ให้ไปที่เมนู Tools - Options - General - New Database Sort Order แล้วเลือกเป็น Thai แล้วทำ Compact and Repair Database
2 @R20350
ได้ตาที่ อ    แนะนำครับ แต่ฐานข้อมูลผมแยก Fornt และ Back office ออกจากกัน
การกระทำที่ front office ไม่มีผลครับ ต้องไปทำที่ Back office
3 @R20351
ครับ เพราะถ้าการจัดเรียงเป็นไปตามที่กำหนดใน Front-End และ Back-End ถูกลิงค์ไปยัง Front-End 2 ตัวที่ Database Sort Order ต่างกัน ค่าของ index ที่มีอยู่ในระบบคงวุ่นแน่นอน
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.2982s