คำสั่งค้นหาข้อมูลที่มีตัวเลขข้างหน้า
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,072   1
URL.หัวข้อ / URL
คำสั่งค้นหาข้อมูลที่มีตัวเลขข้างหน้า

หนูต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวเลขดังตัวอย่างค่ะ
ฟิลด์ชื่อ TA1มีข้อมูลดังนี้
aaaaaa
1111111111111ssssssssss
bbbbbb bbbbb bbbb
2222222222222zzzzzzzzzzzzzz
ความต้องการจะเขียนคำสั่งในคิวรี่ให้หาข้อมูลเฉพาะที่มีเลข13ตัวนำหน้ามาเท่านั้นผลที่ได้
1111111111111ssssssssss
2222222222222zzzzzzzzzzzzzz
คำถาม
จะเขียนคำสั่งอย่างไรดีคะ
ขอบคุณค่ะ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20360
ตารางชื่อ Table1 ฟิลด์ชื่อ TA1

SELECT TA1
FROM Table1
WHERE Len(Val([TA1]))=13;

ประมาณนี้ครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.3234s