อยากทราบว่า VBA นี้เราต้องใส่อะไรบ้างครับอาจารย์
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,009   1
URL.หัวข้อ / URL
อยากทราบว่า VBA นี้เราต้องใส่อะไรบ้างครับอาจารย์

Private Sub Command0_Click()

Dim dlg As FileDialog
Set dlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

With dlg
.Title = "Select the Excel file to import"
.AllowMultiSelect = False
.Filters.Clear
.Filters.Add "Excel Files", "*.xls", 1
.Filters.Add "All Files", "*.*", 2

If .Show = -1 Then
StrFileName = .SelectedItems(1)
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel8, "COR Daily", StrFileName, True
Else
Exit Sub
End If
End With

End Sub
Should I set StrFileName to 'StrFileName'&'.Worksheetname' ? Is that the proper naming scheme for that?

something like:

StrFileName = StrFileName & ".WorkSheetName"
ผมไม่เก่งเรื่องภาษาครับอาจารย์ แต่ผมเข้าใจแค่ว่า นำเข้าเฉพาะชีทที่เราเลือก รบกวนอาจาย์ด้วยครับ
ขอบคุณครับ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20370
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , "COR Daily", StrFileName, True, "WorkShhetName$"
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.2693s