การดึงข้อมูลจากฟอร์มหลักไปซัพฟอร์มครับ
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 950   2
URL.หัวข้อ / URL
การดึงข้อมูลจากฟอร์มหลักไปซัพฟอร์มครับ

ตอนนี้เวลาทำงาน ผมใช้ดึงข้อมูลจากซัพฟอร์มออกมาใช้กับฟอร์มหลัก
แต่มีบางงานที่ต้องดึงข้อมูลจากฟอร์มหลักไปซัพฟอร์มต้องทำยังไงครับผม

ขอบคุณครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20389
- การเข้าถึง Object ใน Sub Form
แบบย่อ : [SubFormName].Form![FieldName]
แบบเต็ม : Forms![MainForm]![SubForm].Form![FieldName]

- การเข้าถึง Object ใน Main Form
Forms![MainForm]![FieldName]
2 @R20390
ขอบคุณมากๆครับ จะลองดูครับผม
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.3430s