หาช่วงวันเวลา
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,254   1
URL.หัวข้อ / URL
หาช่วงวันเวลา

ถ้าเราคีย์ วัน-เดือน-ปี ลงใน Form แล้วอยากรู้ว่า
    - ถ้าปีหน้า (วัน-เดือน ข้างต้นแล้ว) จะเป็นวันอะไร? Monday or Tuesday.....
    - ว.ด.ป.ข้างต้น เป็นสัปดาห์ที่เท่าไรของปี
    - ว.ด.ป.ข้างต้น เป็น quater ที่เท่าไรของปี
    - วันแรกของปีข้างต้นเป็นวันอะไร
    - วันสุดท้ายของปีข้างต้นเป็นวันอะไร

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20405
ลองอ่านในนี้ดูนะครับ https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/office/gg264158.aspx
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.0160s