กำหนดช่วงวันที่ 5 - 15 - 25 กับ Qry Access
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 841   2
URL.หัวข้อ / URL
กำหนดช่วงวันที่ 5 - 15 - 25 กับ Qry Access

เราสามารถกำหนด ช่วงเวลาในการแสดงข้อมูลให้กับ Qry อย่างไรได้บ้างครับ
โดยอยากกำหนดให้แสดงเฉพาะวันที่ 5 / 15 / 25 ของเดือน

ขอบคุณครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20440
day([วันที่]) in (5,15,25)
2 @R20441
ขอบคุณ คุณ chai มากครับทำได้แล้ว
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.8122s