ต้องการรันหมายเลข ใน access
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,160   3
URL.หัวข้อ / URL
ต้องการรันหมายเลข ใน access

คืออยากรันหมายเลขสมาชิกเป็นแบบนี้อ่ะครับ
XXWAAAA
โดย
XX คือปีที่สมัคร
W คือประเภทสมาชิก ให้เป้นค่า 1 กับ 2
AAAA ลำดับเลขที่สมาชิก มีค่าตั้งแต่ 0001-9999
จะเขียนยังไงครับ ขอบคุณมากครับ
*ปล เพิ่งเริ่มต้นใช้ access เข้าใจเรื่องพื้นฐานบ้างแล้วครับ

3 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20459
XXWAAAA

ถ้าคนแรกสมัครปีนี้ก็จะเป็น

5110001

แบบนี้อ่ะครับ
2 @R20460
รหัสสมาชิกใหม่ กำหนดคำสั่งบันทึกเป็น
Right(Year(วันที่สมัคร)+543,2),& [ประเภทสมาชิก] &
Right("0000" & ,Cint(Dmax("Right([ฟิล์ดรหัสสมาชิก],4","[ชื่อTableเก็บข้อมูลสมาชิก]")) + 1),4)
3 @R20461
ขอบคุณมากครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.3190s