การนำฐานข้อมูลเข้า
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,083   9
URL.หัวข้อ / URL
การนำฐานข้อมูลเข้า

เรียนอาจารย์ทุกท่าน
ผมได้รับข้อมูลชายไทย นามสกุล.OUT นำเข้า Access ไม่ได้ มีข้อมูลดังนี้
เช่น 1101501035158001จิราวัฒน์     ปัญจพัฒน์ 12111254209933010005203843301500403379ประทวน    ลำพึง 0990993032003785130320305000000000000094/1
ผมต้องการแยก
ชุดแรก 1101501035158 001
*1101501035158=หมายเลขประชาชน
* 001(ตัดออก)
จิราวัฒน์=ชื่อ    
ปัญจพัฒน์=นามสกุล
ชุดที่สอง 1 21 11 2542 09933010005203843301500403379
*1(ตัดออก)
*21=วันเกิด
*11=เดือนเกิด
*2542=ปีเกิด
09933010005203843301500403379(ตัดออก)
ประทวน=ชื่อบิดา
ลำพึง =มารดา
ชุดสุดท้าย 099099 30 320037851 303203 05 00000000000009 4/1
099099(ตัดออก)
30=นครราชสีมา
320037851(ตัดออก)
30320=เฉลิมพระเกียรติ
03=หนองงูเหลือม
05=หมู่ที่
000000000000(ตัดออก)
94/1=บ้านเลขที่
ปัญหาครับ......
1.ผมแปลงไฟล์จาก .out เป็น .txt นำเข้า Access มันไม่เป็นระบบ
2.copy วางใน EXcel จึงนำเข้า Access ก็อ่านได้เพราะมี 1 คอลัม ตรงตามชื่อและแถว จะมีข้อมูลเป็นแถวยาว
ความต้องการครับ....
1.การนำเข้ามีวิธีไหนที่สะดวกที่สุด ลดเวลาการทำงาน
2.ความต้องการตัดข้อมูลตามข้างต้น จะดำเนินการอย่างไร เพื่อนำไปเก็บใน Table ทหารกองเกิน ที่เป็นฐานข้อมูลหลัก


9 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20469
จำนวนหลักตัวเลข ที่ตัดออก คงที่ หรือไม่

ขอดูข้อมูล เพิ่มเติม 5-10 records
2 @R20470
ประมาณนี้ครับ.......
1101801065630001อรรถพล คุ้มกลาง10512254209933010006099893450400611229สมดัง สมยศ09909930400000610304030100210000000000000210/2           
1102003067831001นิพนธ์ นุชแผน 10808254209931104009799710000000000000อนันต์ ยุพเรศ 09909930100314091304030100206000000000000112             
1103702895814001ปฏิภาณ สีคำแสน 10210254209934019000503323301000178406ปฏิญาณ เพ็ญพิชชา 09909930100214550304030100204000000000000126             
1119900839991001ระพี จันทร์ฉวี   12705254209931020009579043301000518347เสกสรรค์ ทัน   0990993010900129030403010021500000000000024              
1119900877435001อภิรุณ นันกลาง 10412254209933010007848613341900941319ลำพวน ประไพร 09909930100276351304030100213000000000000186             
1129800111422001ศุภธัช ทะนงค์   10907254209931020020804223300100974882เกื้อกูล วัชรา 09909930100323952304030100209000000000000155             
1199900698671003กิตติชัย กลีบจำปา 11601254209931998000798433301000538402สาระพล ชุ่ม   09909930100315194304030100208000000000000122             
3 @R20472
เรียนคุณแดนชัย
1 ปัญหาในการนำเข้า text file จะอยู่ที่ การแบ่ง 1 เรคคอร์ด นั้นด้วยเครื่องหมายอะไร (ในที่นี้ ใช้ช่องว่าง " ")
2 ตำแหน่งของช่องว่าง(" ") ในข้อ 1 คงที่ หรือไม่ เช่น 1101801065630001อรรถพล คุ้มกลาง คำว่า อรรถติดกับตัวเลขโดยไม่มีช่องว่าง ก็เป็นแบบนี้ทุกเรคคอร์ด แต่ที่ ไม่เป็นตามที่แจ้ง เช่น   คุ้มกลาง105 หลังจากตัวหนังสือ จะติดกับตัวเลข        แต่ นุชแผน 108 หลังตัวหนังสือ ไม่ติดกับตัวเลข ก้อจะเป็นความยากในการแก้ปัญหา
อยากทราบว่า ข้อมูลที่ได้รับมา เป็น แบบใดแบหนึ่ง หรือ ผสมกัน ที่จริงอยากทดลองกับข้อมูลจริง มากกว่า ไม่ทราบ พอจะตัดข้อมูล จริงๆ ได้บ้างมั้ยครับ

ทดลองเขียนแล้ว ติดปัญหาอยู่ตรงนี้ แหละครับ
4 @R20473
เรียนคุณ Ditasilk
ผมขอเมลท่านหน่อยผมจะส่งไฟลไปให้ ข้อมูล นามสกุล .Out (ข้อมูลจริง)
1100201448511003พีรพัฒน์               ตันติศิริวัฒน์          12401254209931001004263993100900064327วัฒนา                   กัญชลี                  0990991001028105310011001020000170000000022/11           00000000000000
1100201449568001กันตพล                  อรรถวิรัตน์             12202254209937498000776323100100755821สุรพล                   จารุณี                  0990991001029062110011001080000430000000074/32           00000000000000
1100201451392001เกษมสันต์               เนินบก                  10503254209951014000614823100100862491สมยศ                    ฐิติรัตน์               09909910010310711100110010800002300000000140/1           00000000000000
1100201452046001ศุภณัฐ                  เกียรติก้อง             11103254209931019000960763102001069263ปิยวัฒน์               อารยา                   0990991001026056110011001020000240000000099              00000000000000
1100201452771001กฤษฎา                   รุ่งวิถี               10503254209931001004432853920100414636สมพงษ์                  สุกัญญา                 09909910010144137100110010400002000000000396/16          00000000000000
1100201453174001ปิยะวุฒิ               ปิยะนุวัฒน์ชัย          11103254209931001002253263101201346499วรัตถ์                  อรจิรา                  09909910010048529100110010200002000000000710-712        00000000000000
1100201457439001ภูริณัฐ                 ลีนะกิตติ               13103254209931012028081013100100441771ประสงค์                 นภาพร                   09909910010144030100110010400002000000000396/5           00000000000000
1100201458133001ภูมินันท์               บุญชู                   10904254209931017013657433100101056773อนันต์                  ภาณินี                  09909910010191801100110011100000200000000109             00000000000000
5 @R20474
ditasilk@gmail.com
6 @R20476
ข้อมูล ตมนี้ มันมีเลข 0 ซ้ำกัน

30320=เฉลิมพระเกียรติ    เลข 0 ตัวสุดท้าย
03=หนองงูเหลือม            เลข 0 ตัวนำหน้า

มันท้อนทับกัน เป็น 303203

ไม่ทราบว่า หมู่ 3 เป็นเลข 03 หรือ เป็นเลข 3 ครับ
7 @R20477

ตามข้อมูล................

1100201461291001]จิราวัฒน์            ปัญจพัฒน์              10205254209900000000000003100200660580อนันตชัย               [จิณห์นิภากานต์        099099 30 320037851 3032 303203 05 0000 0000 0000 94/1            00000000000000

ส่วนที่ต้องการ.....

1100201461291=หมายเลขประชาชน (13 ตัว)
จิราวัฒน์=ชื่อ
ปัญจพัฒน์=นามสกุล
อนันตชัย=ชื่อพ่อ
จิณห์นิภากานต์=ชื่อแม่
30=จังหวัด (นครราชสีมา)
3032=อำเภอ (เฉลิมพระเกียรติ)
303203=ตำบล (พระพุทธ) (ประมาณว่ามีได้ 99 ตำบล)
05=หมู่ที่ (ประมาณว่ามีได้ 99 หมู่) ตามความคิดของกรมการปกครอง
0000=ถนน
0000=ตรอก
0000=ซอย
94/1=บ้านเลขที่
8 @R20478
ทดลองดู file ส่งไปให้ด้วยครับ

พรุ่งนี้ จะปรับปรุงอีกทีนะครับ
9 @R20479
ขอบคุณครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.8690s