การหาผมรวม ของ ผมรวม ครับ
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 882   1
URL.หัวข้อ / URL
การหาผมรวม ของ ผมรวม ครับ

ผิดติดปัญหาครับ
----------------------
ในมุมมองออกแบบ รายงาน ผมมีข้อมูลดังนี้ครับ

เลขที่รายได้ รายได้ 1 รายได้ 2 รายได้ 3 รวมรายได้
001               100        100        100          300
002               200        100       300          600
รวม                 300        200       400          XXX

ผมต้องการหาค่า XXX ครับ

โดยค่า รวมรายได้ ผมใช้ Test box การคำนวณปกติ (รายได้1+รายได้2+รายได้3)
และแถวรวม 300 ,200 ,400 ผมใช้ตัว E ในมุมมองโครงร่างครับ

รบกวนด้วยนะครับ


1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20505
รวมรายได้ทั้งสิ้น = Sum([รายได้ 1])+Sum([รายได้ 2])+Sum([รายได้ 3])
หรืออีกวิธีหนึ่งซึ่งผมชอบใช้มากกว่า คือ เขียนสูตรรวมรายได้ในคิวรี่ให้เสร็จก่อน แล้วค่อยเอามาทำรายงาน ซึ่งในรายงานจะสามารถเขียนสูตรรวมโดยใช้ Sum ได้เหมือนกันหมดทุกฟิวด์
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.2839s