วิธีการใส่เลขนำหน้าคน หน้า REPORT
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 576   2 วิธีการใส่เลขนำหน้าคน หน้า REPORT

อยากรู้ว่าใส่ยังไงหรอครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R23586
ถ้าคุณหมายถึงการใส่ลำดับที่ใน Report เราก็แค่ใส่สูตรใน Textbox =1 (ส่วน Property ตรง Running Sum มีให้เลือก 2 แบบ คือถ้าเลือก Over Group ก็จะเรียงลำดับใหม่เมื่อเปลี่ยน Group Header ใหม่ แต่ถ้าเลือก Over All ก็จะเรียงลำดับไปเรื่อยๆ ทั้งหมดโดยไม่สนใจ Group Header)
2 @R23587
ขอบคุณ สมชาย มากนะครับทำได้แล้วครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.9271s