บันทึกข้อมูลพนักงานหลายๆคน
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 553   1 บันทึกข้อมูลพนักงานหลายๆคน

คือ ผมได้ทำการสร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลการอบรมของพนักงาน และมีซับฟอร์มอยู่ข้างๆกัน
1. ในฟอร์มหลัก จะมี Text box เพื่อกรอกรหัสพนักงาน
2. ผมอยากให้ เวลากรอก รหัสพนักงานใน Text box ฟอร์มหลัก กด Enter แล้วข้อมูลเด้งไปโชว์ที่ซับฟอร์ม แล้วคนต่อๆไปก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะครับ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R23588
1. กรณีถ้า MainForm ของคุณ ใช้รหัส พนง. เป็น PrimaryKey และ SubForm ใช้รหัส พนง.เป็น ForeignKey โดยเชื่อม MainForm กับ SubForm ด้วยรหัส พนง.อยู่แล้ว คุณก็ไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะเวลาคุณใส่รหัส พนง.ใน MainForm ใน SubForm มันก็จะขึ้นรหัส พนง.มาให้เองเลยครับ

2. ถ้าเป็นกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นแบบกรณีที่ 1 แนะนำให้คุณลองศึกษาตัว Append Query ดู เพราะคุณสามารถใช้มันให้ไปบันทึกข้อมูลเพิ่มที่ตารางไหนก็ได้ตามที่ต้องการครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 2.1739s