ขอคำแนะนำหน่อยครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 565   2 ขอคำแนะนำหน่อยครับ

เรื่องที่ 1

การเปลี่ยนสัญลักษณ์จาก $ ไปเป็นไทยบาทได้หรือไม่ครับ

เรื่องที่ 2

ในรีพอร์ทอยากให้แสดงวันที่ระหว่างการค้นหาด้วยครับ ต้องใส่อะไรบ้างครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R23590
เรื่องที่1 ตั้งค่า Properties ตรงFormat
เรื่องที่2 สร้างTextboxในReport กำหนดที่มาของข้อมูลด้วย ตัวอย่าง
=Forms!ชื่อฟอร์ม!ชื่อTextboxที่คีย์ข้อมูลตอนที่ค้นหา
2 @R23591
คุณ ekkaphon ขอบคุณมากครับที่คอยช่วยผมตลอด
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.8759s