ปัญหา combo box
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 659   2
URL.หัวข้อ / URL
ปัญหา combo box

คือเมื่อในคอมโบบ็อกถ้าเราเลือกอันอื่น จะแทนที่คำบนสุด

แล้วในเทเบิ้ล คิวรี่ ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย แก้ไขอย่างไรครับ


2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R23592
2 @R23593
...
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.2715s