ช่วยดูหน่อยค่ะว่าเขียน Code ผิดตรงไหน
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 801   2 ช่วยดูหน่อยค่ะว่าเขียน Code ผิดตรงไหน

javascript:AddSmileyIcon('')2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R23615
เวลาคลิกแล้วมีแจ้งเตือน


ถ้าเป็นสร้างไฟล์ใหม่ แล้ว ใช้งานได้


2 @R23616
รู้แล้ว เป็นเพาะ การทีเรา พีมข้อมูลจำนวน น้อยก่วา ตัวอย่าง
มี่1ต่าลาง color มื่ข้อมูล ดั่งรูป:


และถ้าใส่ตวเลกในชอง Text0 มันก้อขื้น แจ้งเตือน แบบบนนั้นละ

วอนผู้รู้ช่วยแก่้ที่
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 2.8850s