สอบถามการexport query เป็นtext
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 625   2 สอบถามการexport query เป็นtext

คือเราทำQuery ช่อง Qtyใช้สูตรตัดข้อความคือ qtity: Int(Mid([PO],46,7))
ได้ค่าจำนวน(Qty) ตามที่ต้องการ

เวลาแสดงในตารางก็แสดงเป็นจำนวนเต็มปกติ
แต่ทำไมเวลาเราทำปุ่ม Export ออกมาเป็นไฟล์text ถึงแสดงเป็นทศนิยมคะ

เช่น ในตารางQuery= 5
แต่ในไฟล์ textที่ทำExportออกมากลับเป็น 5.00

ช่วยหน่อยนะคะ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24149
เปลี่ยนจาก Int เป็น CInt ครับ
2 @R24157
เพิ่มเติม : อย่าเอาไปแปลงค่าที่มีทศนิยมนะครับ เพราะมากกว่า .5 มันจะปัดขึ้น ไม่ได้ตัดทศนิยมออกเหมือน Int( ) ครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.6768s