รวมกวนหน่อยครับยอด total ไม่ตรงครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 608   5 รวมกวนหน่อยครับยอด total ไม่ตรงครับ

ผมมือใหม่นะครับ ค่อยๆทำแต่ติดตรงยอด total ที่ทำในคิวรี่ ไม่ตรงกัน
[mr]+[ir]+[ot]+[orderdoctor]+[other]; >> total
ไม่ทราบว่าผมทำผิดตรงไหนครับ


https://drive.google.com/file/d/0Bxl2nfl6JJQaZEVjN2hrUmplTVE/view?usp=sharing

ขอบคุณครับ

5 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24159
ข้อมูลตัวเลขที่นำมาแสดง มีเพียงค่า MR ตัวเดียวที่ Bound Column = 1

2 @R24160
ค่าที่เห็นในฟิวด์ IR, OT, Orderdoctor, Other เป็นค่า Bound Column = 2 ดูใน Lookup จะเห็นว่า Column Width : 0";1" นั่นคือ ซ่อนค่าในฟิวด์แรกไว้ แสดงฟิวด์ที่สองแทน ข้อมูลที่เห็นในตารางจึงดูเหมือนกับว่าเอามารวมกันแล้ว ไม่เท่ากับที่เราเห็น
3 @R24161
อธิบายผิด ความจริงเป็น Bound Column = 1 หมด เพียงแต่ฟิวด์ตั้งแต่ MR ไม่ได้เอาค่าฟิวด์แรกมาแสดงให้เห็น แต่เป็นค่า Lookup อีกฟิวด์หนึ่งตามที่สร้างไว้
4 @R24162
5 @R24165
ขอบคุณทุกท่านครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 2.4820s