เรียงลำดับตัวเลขใน Query
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 1,231   2 เรียงลำดับตัวเลขใน Query

เรียนสอบถามเพื่อนๆ และอาจารย์ทุกๆ ท่านครับ พอดีผมสร้าง Query และต้องการให้เรียงลำดับแผนงานจากน้อยไปมากตัวอย่าง
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
8/17
9/17
10/17
11/17
แต่เวลากรองแล้วจะได้แบบนี้ครับ
1/17
10/17
11/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17

ขอบคุณครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24158
มันเรียงแบบ Text ครับ ไม่ได้มองเป็น Number

แนะนำให้เพิ่มเป็นเลขสองหลักครับ เช่น 01/17, 02/17 เป็นต้น
2 @R24181
ไปตั้งในคิวรี่
ให้เรียง ascending ในหัวข้อ sort
ของ field วันที่ ที่ต้องการเรียง
------------------
ซึ่ง หัวข้อ วันที่ ที่ต้องการเรียง ต้องไม่ใช่ short text หรือ text
ให้ตั้งเป็น date / number แทน แบบความเห็นบนครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 2.7485s