สอบถามการอ้างอิง Tab Control
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 543   2 สอบถามการอ้างอิง Tab Control

สมมุติว่า Main Form ชื่อ F_Main
มี ComboBox ชื่อ C_Type มี 3 ตัวเลือก คือ C1, C2, C3
มี Tab Control ชื่อ Tab_Paid โดยมี 3 Tab ชื่อ P1, P2, P3
เมื่อเลือก (C1, C2, C3) จาก ComboBox แล้ว ให้ไปที่หน้า P1, P2, P3 ตามลำดับ

เราจะเขียนมาโครอ้างอิง Control ยังไงครับ ถ้าใช้มาโคร AfterUpdate ผูกไว้ที่ ComboBox

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24172
ค่าของ Combobox รีเทิร์นเป็นค่า C1, C2, C3 ด้วยหรือป่าวครับ ถ้าใช่ก็เขียนได้ประมาณนี้ครับ

    If Not IsNull(Me.C_Type.Value) Then
        Tab_Paid.Pages.Item("P" & Mid(Me.C_Type.Value, 2)).SetFocus
    End If
2 @R24173
ขอบคุณมากครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 3.8967s