สอบถามการเปิดไฟล์ค่ะ
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 682   2
URL.หัวข้อ / URL
สอบถามการเปิดไฟล์ค่ะ

คือมีไฟล์ access 2 ไฟล์คะ
แต่เวลาใช้ไฟล์ 1 จะเปลี่ยนเป็นไฟล์ 2 ต้องปิดแล้วเปิดใหม่
อยากได้โค๊ตที่สามารถคลิ๊กปุ่มเดียวแล้ว ไฟล์ที่ 2 เปิดขึ้นมาเลยคะ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24186
Dim AnotherFile
    Set AnotherFile = CreateObject("Access.Application")
    AnotherFile.Visible = True

    AnotherFile.UserControl = True

    AnotherFile.OpenCurrentDatabase ("C:\Users\Touch\Documents\Database2.accdb")

อันนี้ไฟล์ที่ 2 เก็บไว้ใน myDoc นะครับ
2 @R24206
ขอบคุณคะ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.4105s