รบกวนช่วยดูด้วยครับ
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 610   1
URL.หัวข้อ / URL
รบกวนช่วยดูด้วยครับ

Dim Tname As String
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
For i = 1 To Text85
Tname = Tsids
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "RSalary_Slipmail", _
acFormatPDF, "D:\Slip\" & [Tname] & ".pdf"
DoCmd.GoToRecord , , acNext
Next i

ทำไมคำสั่ง "DoCmd.GoToRecord , , acNext" ไม่ทำงานครับ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24194
1. จุดประสงค์คือต้องการทำอะไร ช่วยอธิบายโดยละเอียดด้วย
2. ถ้า Record Source ของตัวรายงาน ผูกเข้ากับคิวรี่ เอาคิวรี่ใน SQL View มาแสดงให้ดูด้วย
3. แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เป็นอย่างไร ทำไมถึงคิดว่าคำสั่งนั้นไม่ทำงาน
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.9392s