ใส่ชื่อฟิวซ้ำกันไม่ได้
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 549   1
URL.หัวข้อ / URL
ใส่ชื่อฟิวซ้ำกันไม่ได้

ทำฟอมให้ใน ชื่อ/รายการ แต่ใส่ชื่อซ้ำกันแล้วกดเซฟไม่ได้ มีวิธิการตั้งค่ามั้ยครับ

ยกตัวอย่าง

No 12345 จะบันทึกได้

แต่จะคีย์เพิ่ม

No 67890 จะบันทึกไม่ได้

ประมาณนี้ ขอบคุณครับ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24213
ปกติใส่ชื่อออบเจ็กต์ในฟอร์มก็จะบันทึกไม่ได้อยู่แล้วครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.2608s